Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cyng Carol Morgan - Dirprwy Faer

Picture of

Teitl: Dirprwy Faer
Ward: Ward y Castell
Plaid: Annibynnol
Cyfeirad gohebu: 15 Stryd y Bont, Cydweli, SA17 4UU

carol.morgan@cydweli.cymru
07500 013249

Penodiadau i bwyllgorau

Cyfarfod Llawn y Cyngor (Is-gadeirydd)
Pwyllgor Cyllid (Is-gadeirydd)
Pwyllgor Sefydlu (Is-gadeirydd)
Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau (Is-gadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Etholwyd 05/05/2022

Llywodraethwr Ysgol Gynradd Gymraeg Gwenllian

Cynrychiolydd y Cyngor - Un Llais Cymru
Cynrychiolydd y Cyngor - Pwyllgor Llês Cydweli
Cynrychiolydd y Cyngor - Cyngor Ieuenctid
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Cydweli yn eu Blodau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.