Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Ychwanegwch eich Busnes neu Fudiad/Cymdeithas

I ychwanegu eich busnes, clwb neu fudiad i'n cyfeirlyfr, cwblhewch y ffurflen isod.

Mae hysbysebu yng Nghyfeirlyfr Cydweli yn rhad ac am ddim. Mae pob cais yn cael ei wirio a'i gymeradwyo gan swyddog er mwyn sicrhau cywirdeb y Cyfeirlyfr. 

Noder: Nid ydym yn derbyn hysbysebion gan fusnesau na mudiadau y tu allan i ardal Cydweli.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.