Kidwelly Town Council Logo
Menu

Raglen Trefi Smart Cymru

Hoffech chi ddysgu sut i:

1. Lleihau costau a rhedeg gwasanaethau mwy effeithlon?

2. Cynyddu gwariant lleol ac annog ymwelwyr sy'n dychwelyd?

3. Gwella ansawdd aer a mannau cyhoeddus?

 Mae Trefi Smart Cymru yn rhaglen sydd yn darparu cymorth ar gyfer strydoedd mawr a ariennir gan Llywodraeth Cymru yn unol ag agenda Trawsnewid Trefi. Rydym yn cefnogi busnesau, cynghorau a chymunedau i wneud yr uchod i gyd a mwy!

 Rydym yn cynnal cyfres o weithdai ar-lein sy'n cychwyn mis nesaf sydd yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am Drefi Smart - o beth sydd yn bosib a'r buddion go iawn, tu mewn ac allan o'r dechnoleg dan sylw a'r cyllid sydd ar gael.

Nid yw’n angenrheidiol eich bod gyda urhyw wybodaeth flaenorol ac rydym yn cadw’n glir o unrhyw jargon technolegol!

 Cofrestrwch trwy'r ddolen hon, a rhannwch gydag unrhyw un a allai fod gyda diddordeb. Cyfres Rhanddeiliaid SMART Stakeholder Series | Eventbrite

 Yn y cyfamser, gallwch ddarganfod mwy am y rhaglen drwy glicio yma.

Home | Trefi Smart Town (smarttowns.cymru)

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.