Kidwelly Town Council Logo
Menu

Dweud Eich Dweud Am Eich Gwasanaeth Tan Chi

Mae Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040 y Gwasanaeth Tân yn fyw ar gyfer ymgynghori tan ddydd Llun, 15 Ionawr 2024. Ceir manylion pellach ar y wefan drwy Cynllun Rheoli Risg Cymunedol Drafft 2040 (tancgc.gov.uk) ynghyd â'r holiadur ar-lein, lle gallwch rannu eich barn a helpu i lywio dyfodol eich Gwasanaeth Tân. Ymgynghoriad CRRC Drafft 2040 - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (tancgc.gov.uk)

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.