Kidwelly Town Council Logo
Menu

Gwiberod wedi cael eu gweld yn lleol

Hysbyswyd y Cyngor yn ddiweddar bod gwiberod wedi cael eu gweld yn yr ardaloedd canlynol:

Parc Stephens
Glan yr Afon

Mae hi'n debygol iawn eu bod hefyd yn ardal y Cei ac ar fynydd Mynyddygarreg.

Peidiwch â’u cynhyrfu.

Maent yn rhywogaeth a warchodir dan gyfraith.

Ni fyddant yn cnoi oni bai eu bod yn cael eu tarfu.

Cadwch gŵn dan oruchwyliaeth.

Ewch am gyngor meddygol neu filfeddygol os cewch eich cnoi.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen gwybodaeth ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.