Kidwelly Town Council Logo
Menu

Materion Lleol

20fed Rhagfyr 2022 Ceisiadau Cynllunio (Cydweli)
Yma cewch fanylion ynghylch ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd yn Ward Etholiadol Cydweli

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli - ar gau ar gyfer cynnal arolwg
Diweddariad o'r sefyllfa bresennol

Amserlen newydd ar gyfer bws Cydweli, Gwasanaeth 198
Mae bws Cydweli, gwasanaeth 198 gydag amserlen newydd o Ionawr 6ed 2020

Angen Gwirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad
Mae Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Sir Gaerfyrddin yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad

Costau Cynghorwyr 2021 - 2022
Treuliau Cynghorwyr ar draul pwrs Cyngor Tref Cydweli ar gyfer y flwyddyn 2021-22

Cylchlythyr Hydref 2020
Cylchlythyr Cyngor Tref Cydweli Hydref 2020

Cyngor ynghylch Credyd Pensiwn oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru

Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer ardaloedd gwledig
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd gwledig Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymweld gyda Mynydd-y-Garreg ar ddydd Mercher

Gwiberod

Hwb Codi Sbwriel
Mae Cyngor Tref Cydweli yn Hwb Codi Sbwriel gyda Cadwch Gymru'n Daclus, fel rhan o brosiect Caru Cymru

Llyfrgell Cydweli
Bob prynhawn dydd Mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Tudalen wybodaeth Coronafeirws
Tudalen gyda gwybodaeth a fu ar dudalen flaen y wefan

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.