Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Materion Lleol

11 Mawrth 2020 Ynni Sir Gar - Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan
Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am sefydliadau i gynnal pwyntiau gwefru cerbydau trydan.

25 Medi 2020 Ceisiadau Cynllunio (Cydweli)
Yma cewch fanylion ynghylch ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd yn Ward Etholiadol Cydweli

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli - ar gau ar gyfer cynnal arolwg
Diweddariad o'r sefyllfa bresennol

Amserlen newydd ar gyfer bws Cydweli, Gwasanaeth 198
Mae bws Cydweli, gwasanaeth 198 gydag amserlen newydd o Ionawr 6ed 2020

Angen Gwirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad
Mae Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Sir Gaerfyrddin yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad

Cyngor ynghylch Credyd Pensiwn oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru

Cystadleuaeth Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau 2020
Cystadleuaeth flynyddol Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau 2020

Dim newid i gasgliadau biniau dros y Pasg
Neges oddi wrth Gyngor Sir Gaerfyrddin

Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer ardaloedd gwledig
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd gwledig Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymweld gyda Mynydd-y-Garreg ar ddydd Mercher

Gwiberod

Llyfrgell Cydweli
Bob prynhawn dydd Mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Newidiadau i wasanaeth biniau/ailgylchu
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gwneud newidiadau i'w gwasanaethau ailgylchu

Partneriaethau Natur Lleol
Menter newydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru yw Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i helpu atal a gwrthdroi'r dirywiad mewn natur, ac i dyfu'r amgylchedd er budd cenedlaethau'r dyfodol.

Recriwtio Staff Gorsafoedd Pleidleisio ar gyfer Etholiadau
A hoffech weithio mewn Gorsaf Bleidleisio mewn etholiadau yn y dyfodol?

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.