Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Materion Lleol

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli - ar gau ar gyfer cynnal arolwg
Diweddariad o'r sefyllfa bresennol

Amserlen newydd ar gyfer bws Cydweli, Gwasanaeth 198
Mae bws Cydweli, gwasanaeth 198 gydag amserlen newydd o Ionawr 6ed 2020

Angen Gwirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad
Mae Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Sir Gaerfyrddin yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad

Ceisiadau Cynllunio (Cydweli)
Yma cewch fanylion ynghylch ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd yn Ward Etholiadol Cydweli

Clinig Rhoi Gwaed (23/08/2019)
Mi fydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal clinig rhoi gwaed ddydd Gwener yma yn Neuadd Gwenllian

Cyngor ynghylch Credyd Pensiwn oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru

Dyddiadau Gweithdai Busnes Cymru
Mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr yn cynng gweithdai Busnes Cymru ar draws y Sir ar gyfer rhai sydd eisiau dechrau busnes eu hunain

Gwahoddiad i fynychu gweithdai Amrywiaeth mewn Democratiaeth

Gwasanaeth Bws Bach Cydweli
Amserlen gwasanaeth "bws bach" Cydweli

Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer ardaloedd gwledig
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd gwledig Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymweld gyda Mynydd-y-Garreg ar ddydd Mercher

Gwiberod

Heneiddio yn Dda yng Nghymru - Holiadur

Hysbysiad Cyhoeddus - Gorchymyn Arbrofol Gwahardd Llwytho a dad-lwytho - Heol y Prior, Cydweli (HTTR-1505)
Rhoddwyd Hysbysiad Cyhoeddus i'r Cyngor Tref gan Gyngor Sir Caerfyrddin

KAMPS (Cymdeithas Pantomeim Cydweli a Mynyddygarreg)

Llyfrgell Cydweli
Bob prynhawn dydd Mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Llythyr oddi wrth Lee Waters AC ynghylch priffyrdd Cydweli

Newidiadau i wasanaeth biniau/ailgylchu
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gwneud newidiadau i'w gwasanaethau ailgylchu

Recriwtio Staff Gorsafoedd Pleidleisio ar gyfer Etholiadau
A hoffech weithio mewn Gorsaf Bleidleisio mewn etholiadau yn y dyfodol?

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.