Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Materion Lleol

Angen Gwirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad
Mae Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Sir Gaerfyrddin yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad

Gwasanaeth Bws Bach Cydweli
Amserlen gwasanaeth "bws bach" Cydweli

Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer ardaloedd gwledig
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd gwledig Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymweld gyda Mynydd-y-Garreg ar ddydd Mercher

Hysbysiad Cyhoeddus - Gorchymyn Arbrofol Gwahardd Llwytho a dad-lwytho - Heol y Prior, Cydweli (HTTR-1505)
Rhoddwyd Hysbysiad Cyhoeddus i'r Cyngor Tref gan Gyngor Sir Caerfyrddin

Llyfrgell Cydweli
Bob prynhawn dydd Mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Llythyr oddi wrth Lee Waters AC ynghylch priffyrdd Cydweli

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.