Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Staff y Cyngor

Mae staff Cyngor Tref Cydweli yn gyfrifol am weithredu polisïau’r cyngor. Maent hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau'r Cyngor Tref ynghyd a chynnal y swyddfa o ddydd i ddydd. Mae'r swyddogion yn staff cyflogedig, nid yn aelodau etholedig. Hysbysebir unrhyw swyddi gwag ar gyfer staff ar ein Gwefan. 

Virginia O'Reilly
Clerc y Dref
01554 890203
townclerk@kidwelly.gov.uk
Mark Stephens
Swyddog Ystadau
01554 890203
estates@kidwelly.gov.uk
Anna Padgett
Ysgrifennydd y Dref
01554 890203
anna@kidwelly.gov.uk
Owain Davies
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
01554 890203
owain@kidwelly.gov.uk

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.