Kidwelly Town Council Logo
Menu

Staff y Cyngor

Mae staff Cyngor Tref Cydweli yn gyfrifol am weithredu polisïau’r cyngor. Maent hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau'r Cyngor Tref ynghyd a chynnal y swyddfa o ddydd i ddydd. Mae'r swyddogion yn staff cyflogedig, nid yn aelodau etholedig. Hysbysebir unrhyw swyddi gwag ar gyfer staff ar ein Gwefan. 

Virginia O'Reilly
Clerc y Dref
01554 890203
townclerk@kidwelly.gov.uk
Mark Stephens
Swyddog Ystadau
01554 890203
estates@kidwelly.gov.uk

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.