Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Eich Cynghorwyr

Picture of  Cyng Christopher Peters-Bond

Maer
Cyng Christopher Peters-Bond
Annibynnol
Ward Mynyddygarreg
Rhagor o wybodaeth >>


Picture of  Cyng Carl Peters-Bond

Dirprwy Faer
Cyng Carl Peters-Bond
Annibynnol
Ward Mynyddygarreg
Rhagor o wybodaeth >>

Manylion cyswllt
  01554 227631
  carl.peters-bond@cydweli.cymru


Picture of  Cyng Gary Beer

Cyng Gary Beer
Reform UK Wales
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>


Picture of  Cyng Julie Bezant

Cyng Julie Bezant
Annibynnol
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>

Manylion cyswllt
 07977479766
  julie.bezant@gmail.com


Picture of  Cyng Crisial Davies

Cyng Crisial Davies
Llafur Cymru
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>

Manylion cyswllt
  crishd@hotmail.co.uk


Picture of  Cyng Jeanette Gilasbey

Cyng Jeanette Gilasbey
Plaid Cymru - The Party of Wales
Ward Mynyddygarreg
Rhagor o wybodaeth >>


Cyng Anne Gilley
Annibynnol
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>

Manylion cyswllt
  anne.gilley@cydweli.cymru


Picture of  Cyng June James

Cyng June James
Plaid Cymru - The Party of Wales
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>


Picture of  Cyng Andrew Jenkins

Cyng Andrew Jenkins
Annibynnol
Ward Mynyddygarreg
Rhagor o wybodaeth >>

Manylion cyswllt
  andrew.jenkins@cydweli.cymru


Cyng Carol Morgan
Annibynnol
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>

Manylion cyswllt
 07500 013249
  carol.morgan@cydweli.cymru


Picture of  Cyng Dena Lloyd-Waterford

Cyng Dena Lloyd-Waterford
Annibynnol
Ward y Castell
Rhagor o wybodaeth >>


Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.