Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Swyddi a Thendrau

Bydd unrhyw swyddi gwag neu dendrau a gyhoeddir gan Gyngor Tref Cydweli yn ymddangos fan hyn.

Hysbysiad Cyhoeddus: Tir i'w Rentu GLA6 Hydref 2021

Cyf: GLA6
Lleoliad: Ger Fferm y Garreg
Dyddiad Cau: Tachwedd 8fed 2021

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.