Kidwelly Town Council Logo
Menu
Cydweli Castle lit up in red to celebrate Wales' Euro 2016 sucess

Cyrraedd Yma

Heol fawr

Cysylltir Cydweli gyda Llanelli a Chaerfyrddin gyda Ffordd yr A484.

Bws

Mae bysiau lleol yn teithio drwy Gydweli yn cysylltu’r dref gyda Llanelli a Chaerfyrddin, gyda’r prif arhosfan yng nghanol y dref.

Rheilffordd

Mae rheilffordd Cydweli ar linell gorllewin Cymru. Mae gwasanaethau sy’n mynd i gyfeiriad y gorllewin o Gydweli yn terfynu yng Nghaerfyrddin neu yn Noc Penfro, gyda gwasanaethau uniongyrchol llai arferol i Abergwaun ac Aberdaugleddau. Mae gwasanaethau i gyfeiriad y dwyrain yn terfynu yng ngorsaf rheilffordd Abertawe neu Gaerdydd (Canolog), gyda gwasanaethau uniongyrchol llai arferol i Fanceinion (Manchester Piccadilly) a Llundain (London Paddington).

Beicio

Cysylltir Cydweli gyda Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar hyd yr arfordir gyda llwybr RhBC 4. Mae’r llwybr beicio yn rhedeg drwy ganol y dref.

Awyren

Mae Maes Awyr Pen-bre rhyw 3 milltir (4.8km) I’r dwyrain o Gydweli. Y maes awyr agosaf sy’n cynnig hediadau domestig a rhyngwladol yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Cerdded

Mae nifer o lwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffyl yng Nghydweli a Mynydd y Garreg, gan gynnwys Glan yr Afon, tu cefn i’r Capel Wesleaidd (Eglwys Fethodistaidd Trinity) ar y bont a Maes yr Haf yn Heol Ddŵr.

Fel rhan o brosiect ar y cyd gyda Pharc Rhanbarthol y Cymoedd a Chyngor Sir Gâr, comisiynwyd Ridler | Webster i greu pecyn o daflenni i gerddwyr o amgylch Cydweli.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael gweld:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.