Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Clwb Ieuenctid Tuesday Night Chill
Dyddiad: Rhagfyr 10fed 2019
Bydd clwb ieuenctid newydd yn agor eu drysau yn Ystafelloedd y Plwyf, Heol Fair ddydd Mawrth 15fed Hydref

Bwyd - Marchnad Fwyd
Dyddiad: Rhagfyr 7fed 2019
Marchnad Fwyd fisol Cydweli ar Sgwâr y Dref rhwng 9.30 a 1.00

Cymanfa Ganu o Garolau Nadolig
Dyddiad: Rhagfyr 8fed 2019

Clwb Dawns Amser Te Cydweli 2019 - 2020
Dyddiad: Ionawr 7fed 2020

Cyngerdd Swansea Excelsior Ladies Choir
Dyddiad: Rhagfyr 9fed 2019
Bydd plant o Ysgol Gwenllian yn ymuno â'r côr ar gyfer y gyngerdd

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Rhagfyr 28ain 2019
Dyddiad: Rhagfyr 28ain 2019
Mi fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 28ain 2019 yn Neuadd Les Mynydd-y-Garreg am 10.30 y bore.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.