Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Clinig rhoi gwaed fis Awst 2020
Dyddiad: Awst 7fed - 28ain 2020
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal clinigau rhoi gwaed mewn tri lleoliad yn y sir fis Awst 2020

Diwrnod Agored Cymdeithas Rhandiroedd Cydweli + Gwobrau Cydweli yn ei Blodau
Dyddiad: Awst 8fed 2020
Bydd Cymdeithas Rhandiroedd Cydweli yn cynnal diwrnod agored ac yn cynnal seremoni wobrwyo cystadleuaeth Cydweli yn ei Blodau 2020

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Awst 29ain 2020
Dyddiad: Awst 29ain 2020
Ni fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa nes clywir yn wahanol ond mae croeso i chi gysylltu gyda hi er mwyn trafod materion

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.