Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Ty Golau yn Neuadd Mynyddygarreg
Dyddiad: Ionawr 22ain 2019
Bydd Tŷ Golau yn cynnal cyfarfod yn Neuadd Mynyddygarreg ar Ddydd Mercher rhwng 10.30 y bore a hanner dydd

Clwb Dawns Amser Te Cydweli 2019 - 2020
Dyddiad: Ionawr 21ain 2020

Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg 2020
Dyddiad: Mai 15fed 2020
Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 5 yr hwyr ac fe'i cynhelir yn Neuadd Mynyddygarreg

Twmpath Dawns
Dyddiad: Chwefror 29ain 2020
Mae Cymdeithas Efeillio Cydweli yn cynnal Twmpath Dawns yn Neuadd Mynyddygarreg ynghyd â lluniaeth o gawl a bara caws i ddathlu'r flwyddyn naid ar noswyl Gŵyl Dewi i ddechrau am 7 yr hwyr

Cyfarfod The History Shed Experience CIC
Dyddiad: Chwefror 10fed 2020
Bydd The History Shed Experience CIC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus nos Lun Chwefror 10fed am 6.30 yn Neuadd Gwenllian

Cymdeithas Hanes Lleol Cydweli Ionawr 2020
Dyddiad: Ionawr 23ain 2020
Mae cyfarfod misol Cymdeithas Hanes Lleol Cydweli yn cwrdd yn Ystafelloedd y Plwyf, Eglwys y Santes Fair, Cydweli. Drysau'n agor am 7 a darlithiau yn dechrau am 7.30 yr hwyr.

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Chwefror 29ain 2020
Dyddiad: Chwefror 29ain 2020
Mi fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn, Chwefror 29ain 2020 yn Neuadd Les Mynydd-y-Garreg am 10.30 y bore.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.