Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfod Blynyddol Cyntaf 'Grŵp Cyfranogiad Cleifion' Meddygfa Minafon
Dyddiad: Mehefin 24ain 2019

Carnifal Cydweli 2019
Dyddiad: Gorffennaf 13eg 2019

Ty Golau yn Neuadd Mynyddygarreg
Dyddiad: Mehefin 19eg 2019
Bydd Tŷ Golau yn cynnal cyfarfod yn Neuadd Mynyddygarreg ar Ddydd Mercher rhwng 10.30 y bore a hanner dydd

Clwb Dawns Amser Te Cydweli 2019
Dyddiad: Gorffennaf 2il 2019

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Mehefin 29ain 2019
Dyddiad: Mehefin 29ain 2019
Mi fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn, Mehefin 29ain 2019 yn Neuadd Les Mynydd-y-Garreg am 10.30 y bore

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.