Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Gwasanaeth Gwaed Cymru - clinig rhoi gwaed yn ystod Mehefin
Dyddiad: Mehefin 15fed, 16eg, 17eg a'r 19eg 2020
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal clinig rhoi gwaed yn ystod Mehefin yng Ngholeg Sir Gar, Llanelli

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Mehefin 27ain 2020
Dyddiad: Mehefin 27ain 2020
Nii fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa nes clywir yn wahanol ond mae croeso i chi gysylltu gyda hi er mwyn trafod materion

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.