Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Sir Gaerfyrddin HYDREF
Dyddiad: Hydref 5ed; Hydref 29ain a'r 30ain 2020
Manylion ynghylch clinigau rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru fis Hydref

Twristiaeth
Dyddiad: Medi 30ain 2020
Cyflwyno strategaeth dwrisiaeth ar gyfer Cydweli a Mynyddygarreg

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Hydref 31ain 2020
Dyddiad: Hydref 31ain 2020
Ni fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa nes clywir yn wahanol ond mae croeso i chi gysylltu gyda hi er mwyn trafod materion

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.