Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Parti Gwisg Ffansi Calan Gaeaf
Dyddiad: Tachwedd 1af 2019
Ctynhelir Parti Gwisg Ffansi Calan Gaeaf yn neuadd Mynyddygarreg

Ty Golau yn Neuadd Mynyddygarreg
Dyddiad: Hydref 23ain 2019
Bydd Tŷ Golau yn cynnal cyfarfod yn Neuadd Mynyddygarreg ar Ddydd Mercher rhwng 10.30 y bore a hanner dydd

Clwb Ieuenctid Tuesday Night Chill
Dyddiad: Hydref 22ain 2019
Bydd clwb ieuenctid newydd yn agor eu drysau yn Ystafelloedd y Plwyf, Heol Fair ddydd Mawrth 15fed Hydref

Noson Tân Gwyllt Blynyddol Neuadd Mynyddygarreg
Dyddiad: Tachwedd 5ed 2019
Cynhelir noson dân gwyllt blynyddol y Neuadd nos Fawrth, Tachwedd 5ed o 6.00 yr hwyr ymlaen

Cymanfa Ganu o Garolau Nadolig
Dyddiad: Rhagfyr 8fed 2019

Noson Elusennol Clwb Rotari Penbre a Phorth Tywyn
Dyddiad: Tachwedd 16eg 2019
Cino swper a goleuo Castell Chydweli ac Eglwys y Santes Fair yn 'borffor dros polio'

Clwb Dawns Amser Te Cydweli 2019
Dyddiad: Hydref 22ain 2019

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Hydref 26ain 2019
Dyddiad: Hydref 26ain 2019
Mi fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn, Hydref 26ain 2019 yn Neuadd Les Mynydd-y-Garreg am 10.30 y bore

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.