Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg 2020
Dyddiad: Mai 15fed 2020
Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 5 yr hwyr ac fe'i cynhelir yn Neuadd Mynyddygarreg

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Ebrill 25ain 2020
Dyddiad: Ebrill 25ain 2020
Mi fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn, Ebrill 25ain 2020 yn Neuadd Les Mynydd-y-Garreg am 10.30 y bore.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.