Kidwelly Town Council Logo
Menu

Trosolwg: Cyngor Cydweli

Am ragor o fanylion ynghylch y Cyngor Tref a'r gwasanaethau rydym yn ei ddarparu ymwelwch â'r tudalennau canlynol:

Noder:
Cyfrifoldeb Cygor Sir Gaerfyrddin yw tai, priffyrdd, cynllunio a chasglu sbwriel. Ar gyfer materion sy'n gysylltiedig â'r gwasanaethau yma cysylltwch gyda'r Cyngor Sir drwy e-bost: galw@sirgar.gov.uk

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.