Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

E-byst twyll ynghylch parcio sy'n effeithio ar drigolion Dyfed Powys
Published: Tuesday, September 15, 2020
Mae trigolion ardal Dyfed Powys wedi bod yn derbyn e-byst twyll ynghylch dirwyon parcio

Newyddion Coronafeirws COVID-19 11/09/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, September 14, 2020
Diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru

Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 09/09/2020
Published: Monday, September 14, 2020
Diweddariad Coronafeirws Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dyddiadau Dechrau'r Cwrs Newydd ar gyfer Hyfforddiant Am Ddim i Fenywod mewn Cyflogaeth, gyda'r Prosiect Limitless, Elusen Threshold DAS
Published: Monday, September 7, 2020
Neges gan Debbie Williams, Swyddog Ymgysylltu Prosiect Limitless

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydu - COVID-19 Cymorth i gyflogwyr – gweminarau byw
Published: Monday, September 7, 2020
Neges oddi wrth Jim Harra Prif Weithredwr a'r Ysgrifennydd Parhaol - Cyllid a Thollau EM

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Awst
Published: Monday, September 7, 2020
Cylchlythyr Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda mis Awst

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 04 Medi 2020
Published: Monday, September 7, 2020
Newyddion diweddaraf ynghylch Coronafeirws oddi wrth Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Published: Tuesday, September 1, 2020
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

Hyfforddiant Dysgu dan Arweiniad Am Ddim (Ar-lein) i Fenywod mewn Cyflogaeth gyda'r Prosiect Limitless, Elusen Threshold DAS
Published: Wednesday, August 19, 2020
Diweddariad o gyrsiau hyfforddi prosiect Limitless sy'n rhan o Threshold DAS (Cymorth i Ferched gynt)

Sut mae newidiadau i Gynllun Cadw Swydd Coronafeirws ar Medi 1af yn effeithio arnoch chi
Published: Wednesday, August 19, 2020
Neges oddi wrth Jim Harra Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol - Cyllid a Thollau Ei Mawrhydu

Gofal a thrwsio - "Cynllun Help i Symud"
Published: Tuesday, August 18, 2020
Mae Age Cymru wedi darparu gwybodaeth ynghylch Gofal a thrwsio - "Cynllun Help i Symud"

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020
Published: Monday, August 17, 2020

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 07 Awst 2020
Published: Tuesday, August 11, 2020
Newyddion diweddaraf ynghylch Coronafeirws oddi wrth Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o Gyfethol - Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
Published: Wednesday, August 5, 2020
Mae 4 sedd wag am swydd Cynghorydd Tref Cydweli - un yn Ward y Castell a thair yn Ward Mynyddygarreg

Cylchlythyr mis Gorffennaf CIC Hywel Dda
Published: Wednesday, August 5, 2020
Cylchlythyr mis Gorffennaf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

CAU FFORDD DROS DRO - Y B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach
Published: Tuesday, August 4, 2020
Mae Cyngor Sir Gâr yn bwriadu cru y ffordd B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach am gyfnod o fri diwrnod rhwng y 10fed a'r 13eg o Awst

Diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 31/07/2020
Published: Monday, August 3, 2020
Penawdau newyddion a diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 31/07/2020

Prosiect Cysylltu
Published: Monday, July 27, 2020
Llwyfannau digidol newydd ar gyfer Gorllewin Cymru

Cyfleusterau Cyhoeddus Tref Cydweli
Published: Monday, July 27, 2020
Bydd Cyfleusterau Cyhoeddus Tref Cydweli ar agor o ddydd Mawrth, Gorffennaf 28ain

Diweddaraiad Coronafeirws Llwyodraeth Cymru 17 Gorffennaf 2020
Published: Wednesday, July 22, 2020
Diweddaraiad Coronafeirws Llwyodraeth Cymru gan gynnwys newyddion a gwybodaeth

Cyngor Sir Gar - Cynllunio seilwaith trefi
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae mesuriadau ar droed ar draws prif drefi'r sir i gefnogi busnesau

Parciau chwarae Cydweli ar agor
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae parciau chwarae Cydweli ar agor ers bore Mercher, Gorffennaf 22ain

Diweddariad Coronafeirws Cyngor Sir Gar 17 Gorffennaf
Published: Wednesday, July 22, 2020
Diweddariad Coronafeirws y Cyngor Sir

Cyfleusterau Cyhoeddus a pharciau chwarae Tref Cydweli ar fin ail-agor
Published: Wednesday, July 22, 2020
Bydd Cyngor Tref Cydweli yn ailagor y toiledau a'r parciau chwarae unwaith y bydd mesurau Iechyd a Diogelwch yn eu lle

Gweithredu dros Blant - Gwrthod Mynd i'r Gwely
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae'r elusen Gweithredu dros Blant gydag ymgyrch fis Awst - Gwrthod Mynd i'r Gwely

Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi diolch
Published: Wednesday, July 22, 2020
Hoffai Gwasanaeth Gwaed Cymru roi diolch i'r rheiny a ymwelodd y clinig rhoi gwaed ym Mhorth Tywyn fis Gorffennaf

Cynhaeaf cocos 2020
Published: Thursday, July 9, 2020
Mae'r cynhaeaf cocos yn cychwyn ddydd Sadwrn.

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru Gorffennaf 6ed
Published: Thursday, July 9, 2020
Diweddaraiad Coronafeirws COVID 19 Llywodraeth Cymru Gorffennaf 6ed

Cylchlythyr mis Mehefin CIC Hywel Dda
Published: Thursday, July 9, 2020

SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD Y CASTELL O GYNGOR TREF CYDWELI
Published: Monday, July 6, 2020
Mae sedd wag ar gyfer swydd cynghorydd dros ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.