Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Cyngor Tref Cydweli yn diolch i'r grwp "Craft Bombing" am addurno Sgwar y Dref
Published: Tuesday, December 1, 2020
Hoffai Cyngor Tref Cydweli ddiolch i'r grŵp "Craft Bombing" am addurno Sgwâr y Dref gydag addurniadau'r Nadolig

Newyddion Coronafeirws COVID-19 27/11/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, December 1, 2020
Diweddariad o benawdau newyddion a chanllawiau Llywodraeth Cymru 27/11/2020

Llywodraeth Cymru - Cyngor y Nadolig ar gyfer pobl oedd yn gwarchod
Published: Tuesday, December 1, 2020
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor Nadolig ar gyfer pobl oedd yn gwarchod - Ffurfio swigen Nadolig os ydych yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol.

Cyngor Tref Cydweli yn buddsoddi mewn tair mainc newydd ar gyfer Cofeb Grav
Published: Friday, November 27, 2020

Swydd Wag gydag Anabledd Cymru - Swyddog Cyfranogiad Dinesig
Published: Friday, November 27, 2020
Mae Anabledd Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfranogiad Dinesig

Polisi Cam-drin Domestig Newydd ar gyfer Staff Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Published: Friday, November 27, 2020
Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru wedi lansio polisi newydd a fydd yn caniatáu i staff sy’n dioddef trais yn y cartref i gyrchu grant neu fenthyciad i ‘leddfu rhwystrau ariannol’ a allai eu hatal rhag gadael yr un sy’n cyflawni trais.

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 20fed Tachwedd 2020
Published: Tuesday, November 24, 2020
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru 20/11/2020

Prosiect Limitless - Threshold DAS
Published: Tuesday, November 24, 2020
Neges gan y Prosiect Limitless yn Threshold DAS sydd â chyrsiau hyfforddi am ddim

Ymateb Gweithredu Cymunedol - Eden Project
Published: Monday, November 23, 2020
Mae'r Eden Project wedi creu deunyddiau ar gyfer helpu cymunedau yn ystod y pandemig

Newyddion Coronafeirws COVID-19 13/11/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, November 17, 2020
Diweddariad o brif benawdau Llywodraeth Cymru

Maes parcio gorlif y cei ar gau nes ddiwedd Gorffennaf 2020
Published: Monday, November 16, 2020
Ni fydd modd defnyddio maes parcio gorlif Cei Cydweli nes ddiwedd Gorffennaf 2021 oherwydd gwaith ar draphont ddŵr y rheilffordd.

Twyll Cludwr - Galwadau ffug oddi wrth rai sy'n honni bod yn heddlu
Published: Friday, November 13, 2020
Mae Heddlu Dyfed Powys eisiau eich rhybuddio am alwadau ffug

Enillwyr Cystadleuaeth Calan Gaeaf
Published: Tuesday, November 3, 2020
Mae'r Maer wedi datgan yr enillwyr

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 30ain Hydref 2020
Published: Tuesday, November 3, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 30 Hydref 2020
Published: Monday, November 2, 2020
Diweddariad o'r penawdau newyddion oddi wrth Lywodraeth Cymru

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 23 Hydref 2020
Published: Monday, October 26, 2020
Diweddariad o newyddion oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws Llywodraeth Cymru 23 Hydref 2020
Published: Monday, October 26, 2020
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o Gyfethol Hydref 2020
Published: Wednesday, October 21, 2020
Rhoddir hysbysiad trwy hyn for 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn Ward y Castell a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol.

Cystadleuaeth Calan Gaeaf 2020
Published: Tuesday, October 20, 2020
Mae Maer y Dref yn cynnig gwobrwyon arian i'r enillwyr

Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad 2020
Published: Tuesday, October 20, 2020
Blwyddyn gyfrifon a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020; Adran 29 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004; Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 19eg Hydref 2020
Published: Tuesday, October 20, 2020
Diweddariad oddi wrth Lywodraeth Cymru

Adolygiad Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli 16eg Hydref 2020
Published: Monday, October 19, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr ynghylch Adolygiad Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 16eg Hydref 2020
Published: Monday, October 19, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 16eg Hydref 2020
Published: Monday, October 19, 2020
Diweddariad o benawdau newyddion oddi wrth Lywodraeth Cymru

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 9fed Hydref 2020
Published: Wednesday, October 14, 2020
Prif newyddion diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 9fed Hydref 2020

Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli - adolygiad ar ol pythefnos
Published: Tuesday, October 13, 2020
Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli - adolygiad ar ôl pythefnos oddi wrth Gyngor Sir Gâr ar ddydd Gwener 9fed Hydref 2020

Cylchlythyr mis Medi CIC Hywel Dda
Published: Tuesday, October 13, 2020
Cylchlythyr Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda ar gyfer mis Medi 2020

Lein Gymorth BAME Cymru
Published: Tuesday, October 13, 2020
Llinell gymorth ar gyfer pobl ddu, Asiaidd ac o leiafrif ethnig

Datganiad Arweinydd Cyngor Sir Gar - Cyfyngiadau lleol ardal Llanelli
Published: Tuesday, October 6, 2020
Datganiad oddi wrth Arweinydd Cyngor Sir Gâr, y Cynghorydd Emlyn Dole

Hysbysiad am sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell
Published: Monday, September 28, 2020
Hysbysiad bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli

Cyfyngiadau Lleol Newydd - Ardal Llanelli
Published: Monday, September 28, 2020
Mae Cyngor Sir Gâr wedi rhannu gwybodaeth ynghylch y cyfyngiadau lleol newydd sydd mewn grym yn ardal Llanelli

Diweddariad i gynghorau tref a chymuned oddi wrth Gyngor Sir Gar 18/09/2020
Published: Monday, September 21, 2020
Newyddion i gynghorau tref a chymuned oddi wrth Gyngor Sir Gar 18/09/2020

E-byst twyll ynghylch parcio sy'n effeithio ar drigolion Dyfed Powys
Published: Tuesday, September 15, 2020
Mae trigolion ardal Dyfed Powys wedi bod yn derbyn e-byst twyll ynghylch dirwyon parcio

Newyddion Coronafeirws COVID-19 11/09/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, September 14, 2020
Diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru

Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 09/09/2020
Published: Monday, September 14, 2020
Diweddariad Coronafeirws Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dyddiadau Dechrau'r Cwrs Newydd ar gyfer Hyfforddiant Am Ddim i Fenywod mewn Cyflogaeth, gyda'r Prosiect Limitless, Elusen Threshold DAS
Published: Monday, September 7, 2020
Neges gan Debbie Williams, Swyddog Ymgysylltu Prosiect Limitless

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydu - COVID-19 Cymorth i gyflogwyr – gweminarau byw
Published: Monday, September 7, 2020
Neges oddi wrth Jim Harra Prif Weithredwr a'r Ysgrifennydd Parhaol - Cyllid a Thollau EM

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Awst
Published: Monday, September 7, 2020
Cylchlythyr Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda mis Awst

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 04 Medi 2020
Published: Monday, September 7, 2020
Newyddion diweddaraf ynghylch Coronafeirws oddi wrth Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Published: Tuesday, September 1, 2020
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

Hyfforddiant Dysgu dan Arweiniad Am Ddim (Ar-lein) i Fenywod mewn Cyflogaeth gyda'r Prosiect Limitless, Elusen Threshold DAS
Published: Wednesday, August 19, 2020
Diweddariad o gyrsiau hyfforddi prosiect Limitless sy'n rhan o Threshold DAS (Cymorth i Ferched gynt)

Sut mae newidiadau i Gynllun Cadw Swydd Coronafeirws ar Medi 1af yn effeithio arnoch chi
Published: Wednesday, August 19, 2020
Neges oddi wrth Jim Harra Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol - Cyllid a Thollau Ei Mawrhydu

Gofal a thrwsio - "Cynllun Help i Symud"
Published: Tuesday, August 18, 2020
Mae Age Cymru wedi darparu gwybodaeth ynghylch Gofal a thrwsio - "Cynllun Help i Symud"

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020
Published: Monday, August 17, 2020

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 07 Awst 2020
Published: Tuesday, August 11, 2020
Newyddion diweddaraf ynghylch Coronafeirws oddi wrth Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o Gyfethol - Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
Published: Wednesday, August 5, 2020
Mae 4 sedd wag am swydd Cynghorydd Tref Cydweli - un yn Ward y Castell a thair yn Ward Mynyddygarreg

Cylchlythyr mis Gorffennaf CIC Hywel Dda
Published: Wednesday, August 5, 2020
Cylchlythyr mis Gorffennaf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

CAU FFORDD DROS DRO - Y B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach
Published: Tuesday, August 4, 2020
Mae Cyngor Sir Gâr yn bwriadu cru y ffordd B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach am gyfnod o fri diwrnod rhwng y 10fed a'r 13eg o Awst

Diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 31/07/2020
Published: Monday, August 3, 2020
Penawdau newyddion a diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 31/07/2020

Prosiect Cysylltu
Published: Monday, July 27, 2020
Llwyfannau digidol newydd ar gyfer Gorllewin Cymru

Cyfleusterau Cyhoeddus Tref Cydweli
Published: Monday, July 27, 2020
Bydd Cyfleusterau Cyhoeddus Tref Cydweli ar agor o ddydd Mawrth, Gorffennaf 28ain

Diweddaraiad Coronafeirws Llwyodraeth Cymru 17 Gorffennaf 2020
Published: Wednesday, July 22, 2020
Diweddaraiad Coronafeirws Llwyodraeth Cymru gan gynnwys newyddion a gwybodaeth

Cyngor Sir Gar - Cynllunio seilwaith trefi
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae mesuriadau ar droed ar draws prif drefi'r sir i gefnogi busnesau

Parciau chwarae Cydweli ar agor
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae parciau chwarae Cydweli ar agor ers bore Mercher, Gorffennaf 22ain

Diweddariad Coronafeirws Cyngor Sir Gar 17 Gorffennaf
Published: Wednesday, July 22, 2020
Diweddariad Coronafeirws y Cyngor Sir

Cyfleusterau Cyhoeddus a pharciau chwarae Tref Cydweli ar fin ail-agor
Published: Wednesday, July 22, 2020
Bydd Cyngor Tref Cydweli yn ailagor y toiledau a'r parciau chwarae unwaith y bydd mesurau Iechyd a Diogelwch yn eu lle

Gweithredu dros Blant - Gwrthod Mynd i'r Gwely
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae'r elusen Gweithredu dros Blant gydag ymgyrch fis Awst - Gwrthod Mynd i'r Gwely

Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi diolch
Published: Wednesday, July 22, 2020
Hoffai Gwasanaeth Gwaed Cymru roi diolch i'r rheiny a ymwelodd y clinig rhoi gwaed ym Mhorth Tywyn fis Gorffennaf

Cynhaeaf cocos 2020
Published: Thursday, July 9, 2020
Mae'r cynhaeaf cocos yn cychwyn ddydd Sadwrn.

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru Gorffennaf 6ed
Published: Thursday, July 9, 2020
Diweddaraiad Coronafeirws COVID 19 Llywodraeth Cymru Gorffennaf 6ed

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.