Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Hysbysiad am Etholiad Tachwedd 2019
Published: Thursday, November 14, 2019
Ethol Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli

Hysbysiad am sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli
Published: Monday, October 7, 2019
Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol Cydweli

Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad
Published: Monday, September 2, 2019
Blwyddyn gyfrifon a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer hawliau etholwyr
Published: Wednesday, July 10, 2019
Bob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru...

CAU FFORDD DROS DRO - B4308 STRYD Y SARN, CYDWELI
Published: Tuesday, July 9, 2019
Bydd rhan o Stryd y Sarn ar gau ar 14/07/19

Prosiect gardd synhwyraidd yn llwyddiant mawr
Published: Thursday, July 4, 2019
Mae gardd synhwyriadd newydd yng Nghydweli

Datganiad Canlyniad y Bleidlais Mai 2019
Published: Monday, May 13, 2019
Canlyniad is-etholiad Cydweli (Ward Mynydd-y-Garreg) Mai 2019

Rhybudd Pol
Published: Monday, April 29, 2019

Hysbysiad am Etholiad Mai 2019
Published: Thursday, April 18, 2019

Casgliadau sbwriel dros y Pasg 2019
Published: Thursday, April 18, 2019

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.