Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Banciau Bwyd CETMA
Published: Monday, April 6, 2020
Mae CETMA yn sefydliad di-elw sy'n trefnu Banciau Bwyd ar gyfer y difreintiedig

Cei Cydweli - cau meysydd parcio
Published: Wednesday, April 1, 2020
Mae'r ddau faes parcio - yr un ar Heol y Cei a'r llall wrth y Cei ar gau nes clywir yn wahanol

COVID-19 Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig
Published: Tuesday, March 31, 2020
Mae Busnes Cymru yn cynnig cyngor ar gyser yr Hunangyflogedig

COVID-19 Cymorth ar gyfer Busnesau
Published: Tuesday, March 31, 2020
Mae Busnes Cymru yn cynnig gwybodaeth ynghylch cymorth i fusnesau

COVID-19 Diweddariad ynghylch cynllun cadw swyddi
Published: Tuesday, March 31, 2020
Neges oddi with CThEM

Coronafeirws: Cymorth Cymunedol
Published: Wednesday, March 25, 2020
Mae’r mudiadau a busnesau canlynol yn cynnig gwasanaeth i’r rheiny sydd angen cefnogaeth yn ystod yr argyfwng yma.

Coronafeirws: Gwybodaeth i drigolion
Published: Monday, March 23, 2020
Hoffai Clerc y Dref eich hysbysu i rai newidiadau i'n gwasanaeth

Coronafeirws: Ffynonellau gwybodaeth oddi wrth Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, March 17, 2020
Mae Un Llais Cymru wedi darparu cyngor ar gyfer Cyngor Tref Cydweli

Cynllun o leoliad i'r History Shed Experience
Published: Thursday, February 13, 2020
Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd Chwefror 10fed 2020 yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, gweler y cynllun o leoliad i'r History Shed Experience ar y mapiau canlynol.

Darparu gwasanaeth Diwifr yng Nghydweli
Published: Thursday, January 16, 2020
Mae Cyngor Tref Cydweli yn cyflwyno cynllun Wi-Fi rhad ac am ddim i’r dref.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.