Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Darparu gwasanaeth Diwifr yng Nghydweli
Published: Thursday, January 16, 2020
Mae Cyngor Tref Cydweli yn cyflwyno cynllun Wi-Fi rhad ac am ddim i’r dref.

Datganiad canlyniad y Bleidlais 02/01/2020
Published: Monday, January 6, 2020
Canlyniad y bleidlais ar gyfer is-etholiad ward y Castell a gynhaliwyd 02/01/2020

Rhybudd Pol: Cydweli (Ward y Castell)
Published: Thursday, December 19, 2019
Cynhelir Pôl ar gyfer UN CYNGHORYDD CYMUNED i Ward y Castell, Cydweli ddydd Iau 02 Ionawr 2020 rhwng 7.00am a 10.00pm

Datganiad am y Personau a Enwebwyd 2 Ionawr 2020
Published: Friday, December 13, 2019
Datganiad am y personau a enwebwyd ar gyfer cael eu hethol yn Gynghorydd Cymuned dros Cydweli (Ward y Castell)

Hysbysiad am Etholiad Tachwedd 2019
Published: Thursday, November 14, 2019
Ethol Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli

Hysbysiad am sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli
Published: Monday, October 7, 2019
Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol Cydweli

Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad
Published: Monday, September 2, 2019
Blwyddyn gyfrifon a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer hawliau etholwyr
Published: Wednesday, July 10, 2019
Bob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru...

CAU FFORDD DROS DRO - B4308 STRYD Y SARN, CYDWELI
Published: Tuesday, July 9, 2019
Bydd rhan o Stryd y Sarn ar gau ar 14/07/19

Prosiect gardd synhwyraidd yn llwyddiant mawr
Published: Thursday, July 4, 2019
Mae gardd synhwyriadd newydd yng Nghydweli

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.