Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Croeso Cymru - diweddariad coronafeirws Mehefin 3ydd
Published: Thursday, June 4, 2020
Diweddariad oddi wrth Lywodraeth Cymru

Eich gofal gan y GIG yn ystod argyfwng Coronafeirws - Holiadur
Published: Monday, June 1, 2020
Rhannwch eich adborth ar ofal y GIG yn ystod argyfwng Coronafeirws

Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a’n heconomi: arweiniad Cymru yn cael ei gyhoeddi
Published: Wednesday, May 20, 2020
Mae'r camau sy'n cael eu hystyried wrth arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws wedi cael ei ddatgelu gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford

CThEM - Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws - diweddariad ar gyfer cyflogwyr
Published: Tuesday, May 19, 2020
Neges oddi wrth Jim Harra Ysgrifennydd Parhaol a Phrif Weithredwr CThEM

Diweddaraiad Coronafeirws Cyngor Sir Gâr Mai 19eg
Published: Tuesday, May 19, 2020
Diweddariad Cyngor Sir Gâr

Cyngor Tref Cydweli yn ennill gwobr Un Llais Cymru
Published: Thursday, May 7, 2020
Bu Cyngor Tref Cydweli yn fuddugol yng ngwobr Prosiect Datganoli Gwasanaeth neu Ased Gorau yng Ngwobrau Arfer Arloesol Cenedlaethol 2020 Un Llais Cymru

Casgliadau sbwriel Cyngor Sir Gar dros Wyl y Banc
Published: Thursday, May 7, 2020
Mae’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ŵyl Banc Diwrnod VE (dydd Gwener, 8 Mai), felly cofiwch roi eich gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eich diwrnod casglu arferol.

Meddygfa Minafon yn cynnal apwyntiadau digidol
Published: Monday, May 4, 2020
Mae Meddygfa Minafon yn cynnal apwyntiadau digidol dros y we

Rheolau coronafeirws adolygedig ar gyfer Cymru
Published: Monday, May 4, 2020
Mae’r rheoliadau aros gartref wedi cael eu hadolygu yng Nghymru er mwyn parhau i atal lledaeniad y coronafeirws.

Diweddaraiad Coronafeirws Cyngor Sir Gâr
Published: Thursday, April 23, 2020
Mae Cyngor Sir Gâr yn cynnig gwybodaeth ystadegol wrth ddiweddaru trigolion ynghylch Coronafeirws

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.