Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Hysbysiad o Gyfethol - Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
Published: Wednesday, August 5, 2020
Mae 4 sedd wag am swydd Cynghorydd Tref Cydweli - un yn Ward y Castell a thair yn Ward Mynyddygarreg

Cylchlythyr mis Gorffennaf CIC Hywel Dda
Published: Wednesday, August 5, 2020
Cylchlythyr mis Gorffennaf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

CAU FFORDD DROS DRO - Y B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach
Published: Tuesday, August 4, 2020
Mae Cyngor Sir Gâr yn bwriadu cru y ffordd B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach am gyfnod o fri diwrnod rhwng y 10fed a'r 13eg o Awst

Diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 31/07/2020
Published: Monday, August 3, 2020
Penawdau newyddion a diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 31/07/2020

Prosiect Cysylltu
Published: Monday, July 27, 2020
Llwyfannau digidol newydd ar gyfer Gorllewin Cymru

Cyfleusterau Cyhoeddus Tref Cydweli
Published: Monday, July 27, 2020
Bydd Cyfleusterau Cyhoeddus Tref Cydweli ar agor o ddydd Mawrth, Gorffennaf 28ain

Diweddaraiad Coronafeirws Llwyodraeth Cymru 17 Gorffennaf 2020
Published: Wednesday, July 22, 2020
Diweddaraiad Coronafeirws Llwyodraeth Cymru gan gynnwys newyddion a gwybodaeth

Cyngor Sir Gar - Cynllunio seilwaith trefi
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae mesuriadau ar droed ar draws prif drefi'r sir i gefnogi busnesau

Parciau chwarae Cydweli ar agor
Published: Wednesday, July 22, 2020
Mae parciau chwarae Cydweli ar agor ers bore Mercher, Gorffennaf 22ain

Diweddariad Coronafeirws Cyngor Sir Gar 17 Gorffennaf
Published: Wednesday, July 22, 2020
Diweddariad Coronafeirws y Cyngor Sir

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.