Kidwelly Town Council Logo
Menu

Datganiad am y personau a enwbwyd ar gyfer Ethol Cynghorwyr Sir ar gyfer Cydweli a Llanismel

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y datganiad.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.