Kidwelly Town Council Logo
Menu

Hysbysiad am gwblhau archwiliad ac am hawl i arolygu'r cofnod blynyddol

HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD
AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL
COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN
31 MAWRTH 2021


Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 29
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014


1. Mae archwiliadau cyfrifon dros Gyngor Tref Cydweli ar gyfer y blynyddoedd sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2021 wedi’u cwblhau.

2. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Cydweli trwy wneud cais at:
(a) Virginia O’Reilly, Clerc y Dref

Swyddfeydd y Cyngor, Hillfield Villas

Cydweli, SA17 4UL


Rhwng 9.30 y bore a 12 y prynawn ar ddydd Llun i ddydd Gwener

(gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

3. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gwneir taliad o


£2 am bob copi o’r ffurflen flynyddol

Virginia O’Reilly, Clerc y Dref

Ionawr 24ain 2022

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld copi o'r hysbysiad (PDF)

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.