Kidwelly Town Council Logo
Menu

HYSBYSIAD CYHOEDDUS GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (FFYRDD CYFYNGEDIG) (GOSOD TERFYN CYFLYMDER O 20 MYA) 2023

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (FFYRDD CYFYNGEDIG) (GOSOD TERFYN CYFLYMDER O 20 MYA) 2023

                                                                                                                          

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin, ar yr 8fed o Fedi 2023, wedi gwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1)(a), 84(1)(c), 84(2) a 124 a pharagraff 27 o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd)

Effaith y Gorchymyn hwn yw:

(a) cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar hyd y ffyrdd neu rannau o'r ffyrdd a ddisgrifir yn fyr yng ngholofn 2 o'r Atodlen i'r Hysbysiad hwn ond yn fwy penodol ar y mapiau sy'n cynnwys rhif cyfeirnod teitl unigryw a bennir yng ngholofn 3 o'r Atodlen ddywededig ar gyfer pob ardal a ddisgrifir yng ngholofn 1 y dylid eu darllen ar y cyd â'r Gorchymyn ac sy'n ffurfio rhan o'r un peth; a

(b)  dirymu Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya ar Amrywiol Ffyrdd, Twyn, y Garnant),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya ar Ffordd Dosbarth III, Peniel), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya yn y Bryn, Llanelli), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya ar Amrywiol Ffyrdd, Dre-fach), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya yn Ffair-fach), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya yng Nghwm-du),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol Bethania, Tymbl Uchaf) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2008, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol Llansteffan, Tre Ioan) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2008, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pencader) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2009, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Cefneithin a Cross Hands) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2009,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol Trallwm, Bryn Isaf a Chlos Bryn Isaf) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2009,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Talyllychau) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2009, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Amrywiol Ffyrdd, Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2009, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Porth Tywyn) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2010,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pont-iets) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2010, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Talacharn) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2010, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (y Garnant) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2010, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Caerfyrddin (Yr A484 Pont Cenarth a'r B4332 Cenarth, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya a 30mya), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Y Tymbl) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pwll) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (B4306 Heol y Parc a Heol y Felin, Pontyberem) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanfynydd) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Maesgwyn a'r B4309 Heol y Meinciau, Pont-iets) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Rhan o Ffordd yr C2133 a'r C2214 yn y Betws) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2011, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol Blaenhirwaun, Dre-fach) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pen-bre) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Glanyfferi) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol y Gogledd, Hendy-gwyn ar Daf) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Mynyddygarreg) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20 mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llansteffan) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Porth Tywyn) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2012, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Bonllwyn) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Rhydaman) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Cydweli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd y Coleg, Heol Glanant, Heol Parc-maen, Nant y Felin, Rhodfa Crispin, Heol y Sycamorwydd, Llwyn Onn, Ffynnon Waun, Heol y Ffawydd, Rhodfa Steele, Rhodfa Penybryn, Maes Picton, Cilgant y Masarn, Trem y Coleg, Llwyn yr Eos, Meysydd y Coleg, Maes yr Ehedydd a Phant y Barcud, Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Dyffryn y Swistir) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd yr A4069 yn Ysgol Gynradd Llangadog) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llangynnwr, Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2013, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwynhendy, Pemberton, Bryn, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2014,  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Coedlan Denham, Iscoed a Phenywern, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2014,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Castellnewydd Emlyn) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2014, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Abernant, Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2015, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llangadog) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2015, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Terfynau Cyflymder 20mya, 30mya a 40mya) (A476 Ffair-fach, Llandeilo) 2015, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2015, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Dyffryn y Swistir) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2015, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (B4297 yn Llangennech, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2016, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Saron, Rhydaman) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2016,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanpumsaint) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya a 40mya) 2016, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Stryd y Farchnad, Hendy-gwyn ar Daf) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2016, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Castellnewydd Emlyn a Phont-tyweli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2017, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Cynwyl Elfed, Caerfyrddin) (Terfyn Cyflymder o 20mya) 2017, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Saron a Rhos, Llandysul) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya a 30mya) 2017,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol y Bragdy, Caerfyrddin) (Ymestyn y Terfyn Cyflymder o 20mya) 2017, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Trimsaran) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2017,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Meidrim, Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2017,  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Bryn, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2018, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pen-y-groes, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2018, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2018, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Castellnewydd Emlyn) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2018, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Rhydaman) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2019, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Porth Tywyn, Bancyfelin, Caerfyrddin a Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2020,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pump-hewl, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2020, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (De Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Gogledd Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llannon, Llanelli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Y Garnant, Rhydaman) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Amrywiol Ffyrdd, Caerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder  o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Amrywiol Ffyrdd, Rhydaman) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Tre-lech, Carwe, Nantgaredig, Llanybydder, Pwll, Tŷ-croes, Ffair-fach, Blaenau a'r Hendy) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2021, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Siloh, Llanwrda, Llanymddyfri) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2022, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Myddfai, Llanymddyfri) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2022, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Caio, Llanwrda) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2022, a Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Porthyrhyd, Llanwrda) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya) 2022

 

Daw’r Gorchymyn i rym ar yr ail ddiwrnod ar bymtheg o Fedi 2023 a gellir cael golwg ar y Gorchymyn drafft ynghyd â'r mapiau sy'n dangos y darnau ffordd dan sylw, datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, a'r gorchmynion sy'n cael eu dirymu, yn Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin yn:

Uned A, Rhodfa'r Santes Catrin, Caerfyrddin, SA31 1GA,

Rhif 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS, a

Yr HWB, Rhif 36 Stryd Stepney, Llanelli SA15 3TR

yn ystod yr oriau swyddfa arferol.

Gellir gweld y dogfennau hefyd ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin yn https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/public-notices neu eu cael yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at Adran Rheoli Traffig y Cyngor, Bloc 2 Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ neu e-bostio ENTrafficManagement@sirgar.gov.uk.

Gall unrhyw un sydd am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo, am y rheswm nad yw o fewn pwerau’r Ddeddf, neu am na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofynion y Ddeddf neu unrhyw offeryn oddi tani mewn perthynas â’r Ddeddf, o fewn chwe wythnos i ddyddiad gwneud y Ddeddf, wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn.

DYDDIEDIG y 13eg o Fedi, 2023.

Cyfeirnod y Ffeil: HD/HTTR-1720                                        WENDY WALTERS

Llinell Uniongyrchol: (01267) 224076                                   Y Prif Weithredwr

e-bost: HLDavies@sirgar.gov.uk                                               Neuadd y Sir,

CAERFYRDDIN.

 

YR ATODLEN

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Aberarad

Ffordd Dosbarth II B4333 Castellnewydd Emlyn i Aberarad

P11

Aberarad

Ffordd Ddiddosbarth sy'n ymestyn o Ffordd Dosbarth II B4333 i Heol Penlon

P11

Abercych

Ffordd Ddiddosbarth o Abercych i Bontgarreg

L11

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Abercych

Ffordd Dosbarth II B4332

L11

Abergorlech

Ffordd Dosbarth II B4310 yn Abergorlech

AF15

Abergorlech

Lôn Tanypond

AF15

Abergorlech

Ffordd Dosbarth III o Lanfynydd i Abergorlech

AF15 ac AF16

Aber-nant

Ffordd Dosbarth III o Abernant tuag at eiddo o'r enw Cottage Farm

Q23

Aber-nant

Ffordd Dosbarth III o Abernant tuag at eiddo o'r enw Tanlan Isaf

Q23

Alltwalis

Prif Ffordd yr A485 ynAlltwalis

X17

Alltwalis

Heol Llwynwalter

X17

Rhydaman

Heol Waunhafog

AH30

Rhydaman

Heol Dŵr

AJ31

Rhydaman

Ffordd Dosbarth III o Heol Ddu i Heol Aman

AJ30

Rhydaman

Heol Ddu

AJ29

Rhydaman

Ffordd Ddiddosbarth o Heol Wernddu i Heol Ddu

AJ29

Bancffosfelen

Ffordd Dosbarth III o Fancffosfelen i Fynyddcerrig

AA31

Bancyfelin

Ffordd Dosbarth III o Fancyfelin tuag at eiddo o'r enw Maescowin

P27

Banc-y-ffordd

Ffordd Dosbarth III o Fancyffordd i Landysul

V13

Banc-y-ffordd

Ffordd Ddiddosbarth o Fancyffordd i'r eiddo a elwir Aelybryn

V13

Banc-y-ffordd,

Ffordd Dosbarth III ym Mancyffordd

V12 ac U11

Bethlehem

Ffordd Dosbarth III o Lanymddyfri i Ffair-fach

AL22 ac AM21

Bethlehem,

Ffordd Dosbarth III o Heol Bethlehem i'r Gyffordd â Phrif Ffordd yr A4069

AM21

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Y Betws

Heol Argoed

A132

Blaen-waun

Ffordd Ddiddosbarth o Flaen-waun i Gwmfelin Mynach

K20

Blaen-waun

Ffordd Dosbarth III o Flaen-waun i Gwmfelin Mynach

K21

Blaen-waun

Ffordd Dosbarth III o Lanfyrnach i Langynin

K20

Blaen-waun

Ffordd Dosbarth III o Lanfyrnach i Langynin

K21

Blaen-waun

Heol Treceryn

K21

Blaen-y-coed

Ffordd Dosbarth III ym Mlaen-y-coed

R20

Blaen-y-coed

Ffordd Ddiddosbarth o Flaen-y-coed i'r eiddo a elwir Bron-gwyn

R20

Blaen-y-coed,

Ffordd Dosbarth III o Flaen-y-coed i Gynwyl Elfed

R20

Brechfa

Ffordd Dosbarth III o'r gyffordd â'r A485 i Frechfa

AC18

Brechfa

Ffordd Ddiddosbarth o Frechfa i'r eiddo a elwir Pen y Pistyll

AC18

Brechfa

Ffordd Dosbarth III o Frechfa i Lanllwni

AC18

Derwen-fawr

Heol Cwmysgyfarnog

AF23

Derwen-fawr

Ffordd Dosbarth III o Dderwen-fawr i Gapel Isaac

AF23

Derwen-fawr

Ffordd Ddiddosbarth o Dderwen-fawr i'r eiddo a elwir Bryn Teg

AF23

Broadlay, Glanyfferi

Ffordd Dosbarth III o Broadlay i Ffordd y Porth

S33

Broadlay, Glanyfferi

Ffordd Ddiddosbarth o Broadlay i'r eiddo a elwir Parcybigyn

S33

Broadlay, Glanyfferi

Ffordd Ddiddosbarth o Broadlay i'r eiddo a elwir Glantaf

S33

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Bronwydd

Ffordd Dosbarth II B4301 ym Mronwydd

V21

Bronwydd

Bronwydd Mill Road

V23

Bronwydd

Prif Ffordd yr A484 ym Mronwydd

V23 a V22

Bronwydd

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain at yr eiddo a elwir Maesgwyn

V23

Bronwydd

Ffordd Dosbarth III o Fronwydd i Beniel

V22

Bryn Iwan

Ffordd Dosbarth II B4299 ym Mryn Iwan

P17

Porth Tywyn

Mynediad Doc Gorllewin

X39

Porth Tywyn

Heol Cwmifor

X39

Y Bynea, Llanelli

Heol Pencoed Isaf

AD40 ac AE40

Y Bynea, Llanelli

Heol Berwig

AD40

Caio

Ffordd Dosbarth III yng Nghaio

AL11

Caio

Rock Street

AL11

Caio

Rhiw'r Cyrff

AL11

Capel Dewi

Ffordd Dosbarth II B4300 yng Nghapel Dewi

Z25

Capel Dewi

Ffordd Dosbarth III yng Nghapel Dewi

Z25

Capel Hendre

Heol y Llew Du

AF31

Capel Iwan

Ffordd Ddiddosbarth o Gapel Iwan i Gapel Rehoboth

N14

Capel Iwan

Ffordd Dosbarth III yn arwain at yr eiddo a elwir Penybanc

013

Capel Iwan

Ffordd Dosbarth III yn arwain at yr eiddo a elwir Fferm Cruglwyd

N13

Capel Iwan

Ffordd Dosbarth III o Gapel Iwan i'r eiddo a elwir Derlwyn 

N13

Caerfyrddin

Heol Pentremeurig

U25 a T25

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Caerfyrddin

Ffordd Dosbarth III o Flaen-y-coed i Ffynnon-ddrain

U24

Caerfyrddin

Heol Elim

U24 ac U25

Carmel

Ffordd Ddiddosbarth o Garmel i Fferm Blaenpant

AF28

Carwe

Ffordd Dosbarth II B4317 Pont-iets i Garwe

Y35

Cenarth

Rhan o Ffordd Dosbarth II B4332 a rhan o Heol Gelli

M10

Cil-y-cwm

Ffordd Dosbarth III o Gil-y-cwm i Gynghordy

AQ11

Cil-y-cwm

Ffordd Dosbarth III o Gil-y-cwm i Randir-mwyn

AQ11

Cwrt-henri

Ffordd Dosbarth III o Gwrt-henri i’r eiddo a elwir Maes yr Haf

AD23

Cwrt-henri

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Gwrt-henri i’r eiddo a elwir Glansannan Isaf

AE23

Cwrt-henri

Ffordd Ddiddosbarth o Gwrt-henri i New Cross Inn

AD23

Croesyceiliog

Ffordd Dosbarth III o Groesyceiliog i'r A484

U28

Crwbin

Ffordd Dosbarth III o Bedair-hewl i Grwbin

Y30 a Z30

Cwm-ann

Heol Cellan

AF5 ac AF6

Cwm-ann

Ffordd Dosbarth III yn arwain o'r Ram Inn i Rosybedw

AG6

Cwm-ann

Prif Ffordd yr A482 yngNghwm-ann

AG6

Cwmcych

Ffordd Dosbarth III Cwmcych i Abercych

M14

Cwm-du

Ffordd Dosbarth III o Gwm-du i'r gyffordd â'r B4302

AI18 ac AJ18

Cwmdwyfran

Prif Ffordd yr A484 yng Nghwmdwyfran

V22

Cwmdwyfran

Heol Cwmdwyfran

U22 a V22

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Cwmfelinmynach

Ffordd Dosbarth III o Lanboidy i Gwmbach

J22 a K22

Cwmfelinmynach

Ffordd Dosbarth III o Gwmfelin Mynach i Fferm Bumper

K22

Cwm-ffrwd

Ffordd Ddiddosbarth o Gwm-ffrwd tuag at yr eiddo a elwir Ael-y-Fro

V28

Cwm-ffrwd

Heol Bolahaul

V27

Cwmhiraeth

Ffordd Ddiddosbarth yng Nghwmhiraeth

Q12 a R12

Cwmllynfell

Heol Rhyd Ddu Fach

AP30

Cwm-pen-graig

Ffordd Dosbarth III yng Nghwmpengraig

R13

Cynheidre

Ffordd Dosbarth III yng Nghynheidre

AA34, Z35 ac AA35

Cynwyl Elfed

Prif Ffordd yr A484 yng Nghynwyl Elfed

S20

Cynwyl Elfed

Ffordd Dosbarth II B4333 yng Nghynwyl Elfed

S19 a S20

Cynwyl Elfed

Ffordd Dosbarth III o Gynwyl Elfed i'r eiddo a elwir Troed y Rhiw

S20

Derwydd

Ffordd Ddiddosbarth o Derwydd i Heol Penstorom

AI27

Derwydd

Ffordd Dosbarth III o Derwydd i'r A476

AH27 ac AI27

Dinas, Tre-lech

Ffordd Dosbarth III yn Ninas

M18

Dolgran

Ffordd Dosbarth III yn Nolgran

W15

Dre-fach Felindre

Ffordd Dosbarth III o Dre-fach Felindre i Saron

R12

Dre-fach Felindre

Ffordd Ddiddosbarth o Dre-fach Felindre i Ffynnonwen

R12

Dre-fach Felindre

Ffordd Ddiddosbarth o Dre-fach Felindre i Ffordd Dosbarth II B4333

R13

Dre-fach Felindre

Ffordd Ddiddosbarth o Brif Ffordd yr A484 yn Rhos i Dre-fach Felindre

S12 a S13

Dre-fach Felindre

Heol Felin Dolgwyn

R12

       

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Dre-fach Felindre

Ffordd Ddiddosbarth o Dre-fach Felindre i Langeler

R12

Dre-fach Felindre

Ffordd Dosbarth III o Dre-fach Felindre i Bentrecagal

R11

Efail-wen

Ffordd Dosbarth III o Glandy Cross i'r eiddo a elwir Glasfryn

E21

Efail-wen

Ffordd Dosbarth III o Glandy Cross i'r eiddo a elwir Llys Helyg

E20 ac E21

Efail-wen

Ffordd Dosbarth III o Efailwen i Hebron

F21

Efail-wen

Ffordd Dosbarth III Efailwen yn arwain at Fferm Pantwraigen

E21

Felindre, Dryslwyn

Ffordd Ddiddosbarth o'r B4297 i'r eiddo a elwir Y Ddôl

AD24

Felindre, Dryslwyn

Ffordd Ddiddosbarth o Felindre i Dryslwyn

AD24 ac AD25

Felindre, Llangadog

Ffordd Dosbarth III o Felindre i Ffair-fach

AN20

Felin-foel, Llanelli

Rhes Hir

AB38

Felin-gwm Uchaf

Ffordd Dosbarth III yn Felingwm Uchaf

AB22

Felin-gwm Uchaf

Ffordd Dosbarth II B4310 yn Felingwm Uchaf

AB22

Glanyfferi

Heol Rotten Pill

S32

Glanyfferi

Ffordd Ddiddosbarth o Lanyfferi i'r eiddo a elwir Ffynnonynid

S32

Ffair-fach

Ffordd Dosbarth III o Dre-gib i Heol Trap

AI24

Ffaldybrenin

Ffordd Ddiddosbarth o Ffaldybrenin i'r eiddo a elwir Brondderwen

AJ8

Ffaldybrenin

Ffordd Ddiddosbarth yn Ffaldybrenin

AJ8 ac AJ7

Ffaldybrenin

Ffordd Ddiddosbarth yn Ffaldybrenin

AJ8 ac AJ7

Ffaldybrenin,

Heol y Pistyll

A18 ac AJ8

         

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Ffarmers

Ffordd Dosbarth III o Ffarmers yn arwain at yr eiddo a elwir Fferm Glanfano

AJ7 ac AK7

Ffarmers

Sarn Helen

AJ8

Ffarmers

Ffordd Ddiddosbarth o Ffarmers yn arwain at yr eiddo a elwir Llwyncelyn Mawr

AJ7

Pump-hewl

Heol Hen, Pump-hewl

Z36

Pump-hewl

Ffordd Dosbarth III o Horeb i'r eiddo a elwir Fferm Gelli Hir

AA36

Pedair-hewl

Ffordd Dosbarth III ym Mhedair-hewl

W33 a X33

Y Garnant

Ffordd Nant Gwineu

AM30

Y Garnant

Heol Bryncethin

AM31

Garnswllt

Heol Maerdy

AI32

Glanaman

Heol Nantyglyn

AK30

Glanaman

Heol Grening

AL31

Glanaman

Heol Bryncethin, y Garnant

AM31

Gelli-aur

Ffordd Ddiddosbarth o Gelli-aur i B4300

AF26

Gelli-aur

Ffordd Dosbarth III o'r gyffordd â'r A476 i Langathen

AG25

Gors-las

Heol Maes-y-Bont

AF29

Gors-las

Heol yr Eglwys

AE29

Gwyddgrug

Prif Ffordd yr A485 yngNgwyddgrug

Y14

Gwyddgrug

Prif Ffordd yr A485 yngNgwyddgrug

Y14

Gwynfe

Ffordd Dosbarth III o Gwynfe tuag at Bryncoch Cottage

AO24

Gwynfe

Ffordd Dosbarth III o Gwynfe tuag at Fferm Bryn Clydach

AO24

         

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Hebron

Ffordd Dosbarth III o Hebron i Gefn-y-pant

H21

Hebron

Ffordd Dosbarth III Hebron i Lysifor

G20

Hebron

Ffordd Dosbarth III Hebron i Lysifor

H20

Hebron

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain at Tŷ Uchaf

G20 a H20

Hebron

Ffordd Dosbarth III o Hebron i Gefn-y-pant

G20 a G21

Yr Hendy

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Ffordd Dosbarth II B4306 i'r eiddo a elwir Fferm Wern

AF37

Henllan Amgoed

Ffordd Dosbarth III o Henllan Amgoed i Lanfallteg

H23 ac I23

Hermon

Ffordd y B4333 yn Hermon

S17

Idole

Heol Idole

V28 a V29

Idole

Ffordd Ddiddosbarth o Bentre-poeth tuag at yr eiddo a elwir Plas y Graig

V28

Idole

Ffordd Ddiddosbarth o Bentre-poeth i'r eiddo a elwir Maeshyfryd

V28

Tre Ioan

Heol Llansteffan

U26

Tre Ioan

Heol Alltycnap

T26

Cydweli

Ffordd Dosbarth II B4308 o Gydweli i gylchfan Parcybocs

V34

Cydweli

Heol Capel Teilo

W34

Cydweli

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain at Broadford Farm

V34

Cydweli

Ffordd Ddiddosbarth o Lansaint i'r A484

T34

Cydweli

Heol Rhydymynach

V35

Talacharn

Heol Hills Farm

N31, O31 a O32

Talacharn

Stryd Yr Eglwys

O31

         

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Talacharn

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Brif Ffordd yr A4066 i'r eiddo a elwir Hillside, Talacharn

O32

Llanarthne

Ffordd Ddiddosbarth o Lanarthne tuag at the Old Vicarage

AC25

Llanarthne

Ffordd Dosbarth III o Lanarthne i Landdarog

AC25

Llanboidy

Ffordd Ddiddosbarth o Lanboidy tuag at yr eiddo a elwir Glasfryn

J23

Llanboidy

Ffordd Dosbarth III o Lanboidy i Dolau Gronw

J23

Llanboidy

Ffordd Dosbarth III o Glandŵr i Gwmfelin Boeth

H23 ac I23

Llanboidy

Ffordd Dosbarth III o Lanboidy i Langynin

J23

Llanboidy

Ffordd Dosbarth III o Lanboidy i Hendy-gwyn ar Daf

J23

Llanddarog

Ffordd Ddiddosbarth o Landdarog i'r eiddo a elwir Cwarre Cochion

AB28

Llanddarog

Ffordd Dosbarth III o Lanarthne i Landdarog

AA28

Llanddowror

Ffordd Dosbarth III yn Llanddowror

L29

Llanddowror

Ffordd Dosbarth III o Landdowror i Dafarnspite

L29

Llanddowror

Ffordd Ddiddosbarth Llanddowror i Sanclêr

L29

Llandeilo

Heol Bethlehem

AI24

Llandeilo

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain at Fferm Dinefwr

AH23 ac AI23

Llandeilo

Ffordd Ddiddosbarth o Langathen tuag at Gilsan

AF24 ac AG24

Llandeilo

Ffordd Dosbarth III o Ben-y-banc tuag at Gate House

AH22

Llandeilo

Ffordd Gyswllt Pen-y-banc

AH22

Llandeilo

Heol Talyllychau

AI23

Llanymddyfri

Rhiw Llanfair

AR14

         

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llanymddyfri

Stryd y Bont

AR15

Llandybïe

Ffordd Dosbarth III Heol y Brenin, Llandybïe

AI28

Llandybïe

Ffordd Glynhir

AI29

Llandybïe

Waunfarlais

AH13 ac AI30

Llandybïe,

Ffordd Dosbarth III o Milo i Brif Ffordd yr A476

AG27

Llandyfaelog

Ffordd Ddiddosbartho Landyfaelog i'r eiddo a elwir Nantllan

V31

Llandyfaelog

Ffordd Dosbarth III o Landyfaelog i Lanyfferi

V31

Llandyfân

Ffordd Dosbarth III yn Llandyfân

AJ28

Llandyfân

Ffordd Dosbarth III o Dre-fach i Lancae

AJ28

Llanegwad

Ffordd Ddiddosbarth yn Llanegwad

AB24

Llanelli

Lôn y Dderwen

AB38

Llanelli

Heol Trimsaran

Y37

Llanelli

Lôn Pen y Fai

AA38

Llanfallteg

Ffordd Dosbarth III o Lanfallteg i Fecws Rhydwen

F26

Llanfallteg

Ffordd Dosbarth III o Henllan Amgoed i Lanfallteg

F26

Llanfallteg

Ffordd Dosbarth III o Henllan Amgoed i Lanfallteg

F25

Llanfihangel-ar-arth

Ffordd Dosbarth II B4459 o Lanfihangel-ar-arth i Gapel Dewi

Y11

Llanfynydd

Ffordd Ddiddosbarth o Lanfynydd i'r eiddo a elwir Crofty

AE20

Llanfynydd

Heol Maesyrhaidd

AE20

Llanfynydd

Ffordd Dosbarth III o Lanfynydd i Abergorlech

AE20

         

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llanfynydd

Ffordd Dosbarth III o Lanfynydd i'r eiddo a elwirGwaelod y Maes

AE20

Llangadog

Ffordd Dosbarth III o Langadog i Gwmifor

AM19

Llangadog

Heol Pendref

AN19

Llangadog

Ffordd Ddiddosbarth o Langadog tuag at yr eiddo a elwir Pen y Bont

AN19 ac AO19

Llangadog

Ffordd Cwrt

AN19

Llan-gain

Ffordd Dosbarth II B4312 Llan-gain i Dre Ioan

T28

Llan-gain

Ffordd Ddiddosbarth o Lan-gain tuag at yr eiddo a elwir Beeches

T28 a T29

Llan-gain

Heol Smyrna

T28

Llangathen

Ffordd Dosbarth III o Langathen i Dderwen-fawr

AF24

Llangathen

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain heibio'r eiddo a elwir Brynsiriol

AF24

Llangathen

Ffordd Ddiddosbarth o Eglwys Sant Cathen i Fferm Berllan Dywyll

AF24

Llangeler

Ffordd Ddiddosbarth o Langeler i Dre-fach Felindre

S11

Llangeler

Prif Ffordd yr A484 ynLlangeler

S11 a S12

Llangeler

Ffordd Ddiddosbarth o Langeler yn mynd heibio i'r eiddo a elwir Geler Villa

S11

Llangennech

Heol Troserch

AD38

Llangennech

Ffordd Ddiddosbarth Maesydderwen

AE38

Llanglydwen

Ffordd Dosbarth III o Hebron i Flaen-waun

H20

Llangyndeyrn

Ffordd Dosbarth III o Langyndeyrn i'r eiddo a elwir Gilfach Lodge

Y29

Llangyndeyrn

Ffordd Dosbarth III o Langyndeyrn i Bontantwn

X30

         

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llangynin

Ffordd Dosbarth III Sanclêr i Lanboidy

L25 a L26

Llangynog

Ffordd Dosbarth III Llangynog i Gwmllyfri

Q28

Llangynog

Ffordd Dosbarth III i Rydychen

Q28

Llangynog

Ffordd Dosbarth III o Fancyfelin i Lan-y-bri

Q28

Llan-llwch

Manor Way

T26

Llanllwni

Ffordd Dosbarth III o Lanllwni i'r eiddo a elwir Fair Views

Z12

Llanllwni

Ffordd Dosbarth III o Lanllwni i Faesycrugiau

Z11

Llannon

Heol y Ffynnon

AD34

Llannon

Heol Nant

AD33

Llannon

Croesyceiliog

AD34

Llanpumsaint

Ffordd Dosbarth III o Lanpumsaint i Fancyffordd

V19

Llanpumsaint

Ffordd Ddiddosbarth o Lanpumsaint tuag at yr eiddo a elwir Llandre

V19

Llanpumsaint

Ffordd Dosbarth III o Lanpumsaint i'r gyffordd â'r Brif Ffordd A485

V18 a V19

Llanpumsaint

Ffordd Dosbarth III o Lanpumsaint i Fancyffordd

V18

Llanpumsaint

Ffordd Dosbarth III o Lanpumsaint i Gynwyl Elfed

V18

Llansadwrn

Ffordd Dosbarth III o Lansadwrn i'r eiddo a elwir Bromarlais

AM17

Llansadwrn

Ffordd Dosbarth III o Lansadwrn i'r eiddo a elwir Tirsiencyn

AM17

Llansadwrn

Ffordd Dosbarth III o Lansadwrn i'r eiddo a elwir Tirpistyll

AM17

Llansadwrn

Ffordd Ddiddosbarth o Lansadwrn i Lanwrda

AM17

         

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llansadwrnen

Ffordd Dosbarth III yn Llansadwrnen

N32

Llan-saint

Ffordd Dosbarth III o Lansaint i'r eiddo a elwir Lanlay

T34

Llan-saint

Heol Gwermont

T34

Llansawel

Ffordd Dosbarth II B4310 o Abergorlech i Lansawel

AH14

Llansawel

Ffordd Dosbarth III o Lansawel i Fferm Maes y Llan

AI13

Llansawel

Ffordd Dosbarth II B4337 yn Llansawel

AI14

Llansteffan

Heol Ferry Point

R32 a S32

Llansteffan

Ffordd Dosbarth III o Lansteffan i Lan-y-bri

R32

Llansteffan

Ffordd Dosbarth III o Sanclêr i Lansteffan

R31

Llansteffan

Hen Heol, Llansteffan

R32

Llansteffan

B4312 o Lansteffan i Lan-gain

R32

Llanwrda

Heol Penylan

AN17

Llanwrda

Prif Ffordd yr A482 yn Llanwrda

AN17

Llanwrda

Ffordd Ddiddosbarth o Lanwrda tuag at Blaswenallt

AN17

Llanwrda

Ffordd Dosbarth III o Lanwrda i Orsaf Drenau Llanwrda

AN17

Llan-y-bri

Ffordd Ddiddosbarth o Lan-y-bri tuag at yr eiddo a elwir Maes y Machlyd

Q31

Llan-y-bri

Lôn y Deri

Q31

Llan-y-bri

Ffordd Dosbarth III o Lan-y-bri i Lansteffan

Q31

Llan-y-bri

Ffordd Ddiddosbarth o Lan-y-bri tuag at yr eiddo a elwir Parc yr Hendy

Q31

Llan-y-bri

Heol Fain

Q31

       

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llan-y-bri

Ffordd Ddiddosbarth o Lan-y-bri tuag at Waun y Groes

Q30 a Q31

Llanybydder

Ffordd Dosbarth II B4337 yn Llanybydder

AC8

Llanybydder

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain at Glantrenfach

AB8 ac AB9

Llanybydder

Ffordd Ddiddosbarth o Lanybydder i'r eiddo a elwir The Barn

AC8 ac AD8

Llwynhendy

Erw Las

AC40, AC41 ac AD41

Login

Ffordd Dosbarth III o Hebron i Login

F23 a F24

Maenllegwaun,

Ffordd Dosbarth III ym Maenllegwaun

R13 a R14

Meidrim

Ffordd Dosbarth II B4298 ym Meidrim

O25

Meidrim

Ffordd Dosbarth III o Sgwâr Meidrim i'r eiddo a elwir Fferm Pant

N25

Meidrim

Ffordd Dosbarth III o Feidrim i'r gyffordd â'r Ffordd Dosbarth II B4299

O24

Meidrim

Ffordd Dosbarth II B4299 ym Meidrim

N24

Meidrim

Ffordd Ddiddosbarth o Feidrim i'r eiddo a elwir Glan Hafren

N24 a N25

Meidrim

Heol yr Orsaf

N25

Meidrim

Heol Bryniwl

O24

Meidrim

Ffordd Dosbarth III yn arwain o Heol Dre-fach i'r eiddo a elwir Pleasant View

O24

Y Meinciau, Pont-iets

Heol Mansant

Y32

Y Meinciau, Pont-iets

Ffordd Dosbarth III o'r Meinciau tuag at yr eiddo a elwir Garnwen

Y32

       

 

 

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Y Meinciau, Pont-iets

Ffordd Dosbarth III o'r Meinciau i'r trac sy'n arwain at y gronfa ddŵr

X32

Myddfai

Ffordd Dosbarth III o Lanymddyfri i Landdeusant

AR18

Myddfai

Heol Gorllewyn Fawr

AR18

Myddfai

Ffordd Dosbarth III o Lanymddyfri i Fyddfai

AR18

Mynyddcerrig

Ffordd Dosbarth III o Borth-y-rhyd i Fancffosfelen

AB30

Mynyddcerrig

Ffordd Ddiddosbarth o Fynyddcerrig i'r eiddo a elwir Maes y Meillion

AA30

Mynyddygarreg

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Heol Llangadog ac yn ymestyn heibio i Glwb Rygbi Mynyddygarreg 

V34

Mynyddygarreg

Ffordd Ddiddosbarth o Shintor Fach i Glwb Rygbi Mynyddygarreg

W34 a V34

Nant y Ffin

Ffordd Dosbarth II B4310 yn Nant y Ffin

AD17 ac AE17

Nant-y-caws

Ffordd Ddiddosbarth o Nant-y-caws i Fferm Penlan

Y26

New Inn, Pencader

Ffordd Dosbarth III o New Inn i'r eiddo a elwir Sisial y Gwynt

Z13 ac Y13

New Inn, Pencader

Ffordd Dosbarth III o New Inn i'r eiddo a elwir yn Greenmeadow

Y13

Castellnewydd Emlyn

Ffordd Dosbarth III o Gastellnewydd Emlyn i eiddo a elwir Plain

011

Pencader

Ffordd Dosbarth III o Hebron i Gwyddgrug

Y14 ac X14

       

 

 

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Pencader

Ffordd Dosbarth III o Bencader i Ddolgran

X14

Pencader

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Ffordd Dosbarth II B4459 i'r eiddo a elwir Ffynnon Felen

X13

Pencader

Ffordd Dosbarth II B4459 ym Mhencader

X13

Pencader

Ffordd Dosbarth III o Hebron i Gwyddgrug

X14

Pencarreg

Prif Ffordd yr A485 ym Mhencarreg

AC7 ac AD7

Pencarreg

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain at yr eiddo a elwir Blaen Maes

AC7

Pentywyn

Ffordd Dosbarth II B4314 ym Mhentywyn

K33

Pentywyn

Ffordd Dosbarth III Pentywyn i Marros

J33

Peniel

Ffordd Dosbarth III o Beniel i'r eiddo a elwir Aberdauddwr

W22

Peniel

Ffordd Dosbarth III o Beniel i Fronwydd

W22

Peniel

Heol Trefynys

W22

Peniel

Prif Ffordd yr A485 ym Mheniel

W22

Pensarn, Caerfyrddin

Ffordd Rufeinig

V26

Pentre Morgan

Prif Ffordd yr A484 ym Mhentre Morgan

V21

Pentrecagal

Ffordd Dosbarth III o Dre-fach Felindre i Bentrecagal

Q11

Pentrecagal

Prif Ffordd yr A486 ymMhentrecagal

Q11

Pentre-cwrt

Ffordd Dosbarth III o Bentre-cwrt tuag at Bont-tyweli

T12 a U12

Pentre-cwrt

Prif Ffordd yr A486 ym Mhentre-cwrt

T12

Pentre-cwrt

Ffordd Dosbarth II B4335 ym Mhentre-cwrt

T12

       

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Pentre-cwrt

Ffordd Dosbarth III o Bentre-cwrt tuag at yr eiddo a elwir Henfryn Mill

T12

Pentre-cwrt

Ffordd Ddiddosbarth o Bentre-cwrt i'r eiddo a elwir Bwlchmelyn

T12

Pen-y-banc, Llandeilo

Ffordd Dosbarth III o Gapel Isaac i Ben-y-banc, Llandeilo

AH22

Pen-y-banc, Llandeilo

Ffordd Ddiddosbarth o Ben-y-banc tuag at yr eiddo a elwir Tŷ Glais

AH22

Pen-y-bont

Ffordd Dosbarth III o Benybont i Feidrim

O20

Pen-y-bont,

Ffordd Ddiddosbarth o Ben-y-bont i'r eiddo a elwir Trewrda Uchaf

O20

Pen-y-groes

Heol Caer Bryn

AG30

Pibwr-lwyd

Ffordd Dosbarth III o Bibwr-lwyd i Groesyceiliog

V27

Pibwr-lwyd

Lôn Pibwr-lwyd

V27 a V26

Pont-ar-gothi

Ffordd Ddiddosbarth o Bont Pontargothi i'r eiddo a elwir Llwyn yr Eos

AA24

Pont-henri

Ffordd Dosbarth II B4317 yn Myrtle Hill

Z33

Pont-henri

Ffordd Dosbarth III o Bont-henri i Bont-iets

Y33 a Z33

Pontnewydd, Trimsaran

Ffordd Dosbarth III ym Mhontnewydd

X34

Pont-iets

Ffordd Dosbarth II B4317 Heol Ponthenri

Z33

Pont-iets

Ffordd Dosbarth II B4309 Heol Llanelli

Z34

Pont-iets

Ffordd Dosbarth III o Bedair-hewl i Bont-iets

X34

Pont-iets,

Heol Mansant

Y33

Pontyberem

Heol Capel Seion

AB30

       

 

 

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Pontyberem

Ffordd Dosbarth II B4306 Heol Llannon

AB32 ac AA32

Pontyberem

Min y Graig

AA31

Pontyberem

Heol Mynachlog

AA31

Pontyberem

Hen Heol y Banc

Z31 ac AA31

Pontyberem

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Ffordd Dosbarth II B4306 i'r eiddo a elwir Fferm Trallwm

Z31

Porth-y-rhyd

Ffordd Dosbarth III o Borth-y-rhyd tuag at yr eiddo a elwir Felin Newydd

AB28

Porth-y-rhyd

Ffordd Dosbarth III o Borth-y-rhyd i Foelgastell

AB28

Porth-y-rhyd

Ffordd Ddiddosbarth o Borth-y-rhyd yn arwain i'r eiddo a elwir Cwmhebog

AC28

Porth-y-rhyd (Banc y Mansel)

Ffordd Dosbarth III yn arwain at Fynyddcerrig

AC29

Porth-y-rhyd (Banc y Mansel)

Ffordd Dosbarth III o'r gyffordd â'r B4310 i Foelgastell

AC29

Porth-y-rhyd, Llanwrda

Ffordd Dosbarth III ym Mhorth-y-rhyd

AN12 ac AN13

Pumsaint, Llanwrda

Prif Ffordd yr A482 ym Mhumsaint

AK10

Pwll-trap

Lôn Ffynnongain

M27

Pwll, Llanelli

Ffordd Dosbarth III o Faesyrhaf tuag at Fythynnod Cilmaenllwyd

Y39

Pwll, Llanelli

Rhiw'r Strade

Z39

Rhos-goch

Ffordd Dosbarth III yn Rhos-goch

I31

Rhos-goch

Ffordd Dosbarth II B4314 yn Rhos-goch

I31

Rhandir-mwyn

Ffordd Ddiddosbarth Royal Oak, Rhandir-mwyn

AR8 ac AS8

       

 

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Rhandir-mwyn

Ffordd Dosbarth III o Randir-mwyn i Lanymddyfri

AR8 ac AS8

Rhandir-mwyn

O'r eiddo a elwir  Royal Oak i Rodfa Argall

AS8

Rhos, Llangeler

Heol Penclawdd

T14

Rhos, Llangeler

Prif Ffordd yr A484 yn Rhos

T14

Rhos, Llangeler

Ffordd Ddiddosbarth o Eglwys Sant James i'r eiddo a elwir Rhos Nant Einon 

T14

Rhydargaeau

Heol Blaengors

W20

Rhydargaeau

Heol Pentremawr

W21

Rhydargaeau

Prif Ffordd yr A485 yn Rhydargaeau

W20 a X20

Rhydargaeau

Heol Ffoshelyg

X20

Rhydcymerau

Ffordd Ddiddosbarth o'r Ffordd Dosbarth II B4337 a elwir Tŷ ar Dwyn

AF12

Rhydcymerau

Ffordd Dosbarth II B4337 yn Rhydcymerau

AF12

Rhydcymerau

Ffordd Dosbarth III o Rydcymerau i'r eiddo a elwir Dolau Uchaf

AF12

Salem

Ffordd Dosbarth III yn Salem

AI21 ac AI20

Saron, Llangeler

Ffordd Dosbarth III o Saron i Dre-fach Felindre

S12

Saron, Llangeler

Ffordd Dosbarth III yn arwain o Brif Ffordd yr A484 i Brif Ffordd yr A486

T12

Saron, Llangeler

Ffordd Ddiddosbarth o Gapel Saron i Benlongilfach

S12

       

 

 

 

 

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Saron, Llangeler

Ffordd Ddiddosbarth gyferbyn â'r eiddo a elwir Craiglas, Saron am bellter byr i gyfeiriad y gogledd

S12

Saron, Llangeler

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain heibio'r eiddo a elwir Bryniau a Geryffynnon

S12

Siloh, Llanymddyfri

Ffordd Dosbarth III yn Siloh

AP13

Sanclêr

Ffordd Dosbarth III o Sanclêr i Langynin

M28

Sanclêr

Heol Salem

N26 a N27

Sanclêr

Prif Ffordd yr A4066 yn Sanclêr

N29

Sanclêr

Ffordd Dosbarth II B4299 Heol Meidrim

N27

Talyllychau

Ffordd Ddiddosbarth o Abaty Talyllychau i Gwm-du

AI16 ac AI17

Talyllychau

Ffordd Ddiddosbarth o Dalyllychau i'r eiddo a elwir Cil-y-llyn-fawr

AI16

Talyllychau

Ffordd Dosbarth II B4302 ynNhalyllychau

AI16

Talyllychau

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Heol Dosbarth II B4302 i Abaty Talyllychau

AI16

Talog

Ffordd Ddiddosbarth o Dalog yn arwain i'r eiddo a elwir Penrallt Trawscoed

Q21 a Q22

Talog

Ffordd Dosbarth III o Dalog tuag at yr eiddo a elwir Bryn-bach

Q21 a Q22

Talog

Ffordd Dosbarth III o Dalog i'r eiddo a elwir Awelem

Q21

Talog

Ffordd Dosbarth III o Dalog i'r eiddo a elwir Blaen Ffynnon

Q21

Tanglwst

Ffordd Ddiddosbarth yn Nhanglwst

P15 ac O15

Trap

Ffordd Dosbarth III o Trap i Ffair-fach

AJ26

       

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Trap

Ffordd Dosbarth III o Trap i Glanaman

AK26

Trap

Ffordd Dosbarth III o Trap i'r eiddo a elwir Golygfa

AK26

Tre-lech

Ffordd Dosbarth II B4299 yn Nhre-lech

N18

Tre-lech

Ffordd Ddiddosbarth yn Nhre-lech

N18

Trimsaran

Ffordd Dosbarth III Heol Waunyclun

X37

Trimsaran

Ffordd Dosbarth II B4308 Bryncaerau

X36

Y Tymbl

Heol Bethesda

AC31

Twynllanan

Ffordd Dosbarth III o Dwynllanan i'r eiddo a elwir Beili Glas

AQ22

Twynllanan

Ffordd Ddiddosbarth o Dwynllanan i Landdeusant

AQ22

Twynllanan

Ffordd Dosbarth III o Gwynfe i Landdeusant

AQ22

Twynllanan

Ffordd Ddiddosbartho Dwynllanan tuag at yr eiddo a elwir Llandre

AQ22

Tymbl Uchaf

Heol y Gors

AD32

Tymbl Uchaf

Ffordd Ddiddosbarth o Brif Ffordd yr A476 i Fferm Llechyfedach

AD31

Waungilwen

Ffordd Ddiddosbarth o Waungilwen i Aberarad

Q11 a R11

Felin-wen

Ffordd Dosbarth III o Felin-wen i Wersyllfa Quarry Lodge

Y24

Felin-wen

Ffordd Ddiddosbarth o Felin-wen i eiddo a elwir Tanlan

Y24

Felin-wen

Heol Bryn Myrddin

Y24

Hendy-gwyn ar Daf

Heol y Gogledd

I27

       

 

 

 

ATODLEN (parhad)

 

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Hendy-gwyn ar Daf

Ffordd Dosbarth II B4328 yn Hendy-gwyn ar Daf

I28

Hendy-gwyn ar Daf

Gerddi'r Ffynnon

I27 a J27

Hendy-gwyn ar Daf

Ffordd Efelfre

H28

Hendy-gwyn ar Daf

Ffordd Ddiddosbarth o Gerddi'r Ffynnon yn arwain i'r eiddo a elwir Penygraig

I27 a J27

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.