Kidwelly Town Council Logo
Menu

Hysbysiad Gwobrwyo Tendr

Newyddion!

Mae gan Gyngor Tref Cydweli bleser i hysbysu bod NatureMagu wedi cael eu gwobrwyo gyda’r tendr ar gyfer rheolaeth Canolfan Tywysoges Gwenllian. Maen nhw’n rhedeg adeilad yng Nghaerfyrddin yn barod ac yn cynnig ystod o wasanaethau i’r gymuned leol. https://www.nurturemagu.com

Mae’r Cyngor Tref yn yn llawn edmygedd o’r tendr sy’n nodi mewn manylder eu cynllun ar gyfer defnydd y Neuadd yn y dyfodol. Bydd ymgynghori gyda’r cyhoedd a defnyddwyr y neuadd o bwysigrwydd mawr i NurtureMagu.
Mae Cyngor Tref Cydweli yn cwrdd gyda NurtureMagu ddydd Llun, Mawrth 14eg 2022 i drafod y broses o drosglwyddo’r awenau a bydd y gymuned yn cael eu hysbysu bob gam o’r ffordd.

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.