Kidwelly Town Council Logo
Menu

Hysbysiad o Gyfethol - Adran 116 Mesur llywodraeth Leol (Cymru) 2011

HYSBYSIAD O GYFETHOL
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Cyngor Tref Cydweli
Ward y Castell (1 sedd) + Ward Mynyddygarreg (3 sedd)

Rhoddir hysbysiad trwy hyn for 4 sedd wag am swydd Cynghorydd a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol.

Cysylltwch gyda Chlerc y Dref, Virginia O'Reilly os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y seddi gwag neu os hoffech rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorydd Tref.

Er mwyn darllen yr hysbysiad, dilynwch y ddolen hon.  

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.