Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gâr - Ysgol Mynyddygarreg ac Ysgol Gwenllian

Gellir darllen penderfyniad y Cabinet ar gyfer y cynnig i adolygu Darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian ar gael ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy fynd i’r gwe-gyfeiriad canlynol:

Mynyddygarreg a Gwenllian (llyw.cymru).

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.