Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Strategaeth Deg Tref - Syniadau posib o Sgwâr y Dref

Mae Strategaeth Deg Tref Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyfle i drigolion Cydweli ail-feddwl am bwrpas a chynllun Sgwâr y Dref.
Mae Tîm Cynllun Twf Cydweli yn cyflwyno cais i dalu am astudiaeth dichonoldeb ar gyfer Sgwâr y Dref.
Mae'r cynlluniau canlynol yn rhai o'r syniadau sydd wedi cael eu cynnig.

Town Square Concept 1

Town Square Concept 2

Town Square Concept 3

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau cysylltwch â'r Cyng. Crisial Davies.  Danfonwch neges at crishd@hotmail.co.uk 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.