Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cyng Carl Peters-Bond - Maer

Picture of

Teitl: Maer
Ward: Ward Mynyddygarreg
Plaid: Annibynnol
Cyfeirad gohebu: 23 Golwg y Twr, Mynydd y Garreg, SA17 4RJ

carl.peters-bond@cydweli.cymru
01554 227631

Penodiadau i bwyllgorau

Cyfarfod Llawn y Cyngor (Cadeirydd)
Pwyllgor Sefydlu (Cadeirydd)
Pwyllgor Cyllid (Cadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Etholwyd 05/05/2022

Cynrychiolydd y Cyngor - Un Llais Cymru
Cynrychiolydd y Cyngor - Neuadd Mynyddygarreg
Cynrychiolydd y Cyngor - Hwb Cymunedol Cydweli
Cynrychiolydd y Cyngor - Cynghorau Cwm Gwendraeth

 

Datganiadau o Ddiddordeb

Llwytho Datganiadau o Ddiddordeb i lawr

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.