Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyng Jeanette Gilasbey

Picture of

Ward: Ward Mynyddygarreg
Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales
Cyfeirad gohebu: 30 Ger-y-Gwendraeth, Cydweli, SA17 4TU

jeanettegilasbey@btinternet.com
01554 892729

Penodiadau i bwyllgorau

Pwyllgor Ystadau (Is-gadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Canolfan Tywysoges Gwenllian
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Cymdeithas Efeillio Cydweli
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer y Cyngor Ieuenctid
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Grŵp Cynghorau Cymuned y Gwendraeth
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Cydweli yn eu Blodau

Datganiadau o Ddiddordeb

Llwytho Datganiadau o Ddiddordeb i lawr

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.