Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020

Cyngor Iechyd Cymuned – Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020

Mae'r Cyngor Iechyd Cymuned eisiau clywed beth sy'n bwysig i chi am eich iechyd a'ch gofal eich hun ac iechyd a gofal eich anwyliaid yn ystod misoedd y gaeaf sydd i ddod. Mae'r gwasanaethau iechyd a chynghorau lleol yn delio â chymaint o bethau newydd oherwydd firws y corona, pa effaith fydd hyn yn ei gael i chi'r gaeaf hwn? Mae'r bobl sy'n cynllunio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal yn gweithio gyda'i gilydd i feddwl a phenderfynu sut maen nhw'n darparu gwasanaethau dros gyfnod y gaeaf. Bydd Cyngor Iechyd Cymuned yn rhannu'r hyn a glywn gyda'r bobl sy'n cynllunio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal, fel eu bod yn gwrando ac yn gweithredu ar y pethau sydd bwysicaf i chi. Dywedwch wrthym beth yw eich barn erbyn Dydd Mercher, 19 Awst 2020.

Y cyswllt ar gyfer yr arolwg yw: https://svy.at/dyqng

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.