Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI

YNGHYLCH: CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI.

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro ffordd yr U2230, Heol Capel Teilo, Cydweli, o bwynt sydd 330 metr i'r Gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â'r B4308 am bellter o 180 metr i gyfeiriad y Gogledd-ddwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn wneud gwaith gosod o 00:00 o'r gloch ddydd Mercher 24 Mawrth 2021 tan 18:00 o'r gloch ddydd Sadwrn 27 Mawrth 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r De-orllewin fydd mynd ar hyd yr U2230 i gyfeiriad y Gogledd-ddwyrain / Gogledd-orllewin hyd at ei chyffordd â'r C2057 (Heol y Meinciau) gan fynd heibio i eiddo o'r enw Oak Cottage. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2057 (Heol y Meinciau) i gyfeiriad y De-orllewin hyd at ei chyffordd â'r A484 gan fynd heibio i eiddo o'r enw Swn-y-Mor a Golygfa’r Cwm. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr A484 i gyfeiriad y De-orllewin hyd at ei chyffordd â'r B4308. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd y B4308 i gyfeiriad y De-ddwyrain hyd at ei chyffordd â'r U2230, Heol Capel Teilo gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Muddlescwm Cottages a Heatherstan Farm. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr U2230, Heol Capel Teilo i gyfeiriad y Gogledd-ddwyrain er mwyn dychwelyd i fan sydd i'r De-orllewin o'r man lle mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r Gogledd-ddwyrain.

Dilynwch y dolenni canlynol er mwyn gweld cynllun (nad yw wrth raddfa) sy'n dangos y darn ffordd a gaeir ynghyd â'r ffordd arall.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.