Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau

Cynhelir cyfarfodydd yng Nghlwb Rygbi Cydweli am 7 o’r gloch bob trydydd Mercher y mis. Mae croeso i bawb.

Os oes gennych unrhyw syniadau neu os ydych yn methu bod yn bresennol i gyfarfodydd cysylltwch â Jeanette Gilasbey drwy ffonio 01554 892729

Flower box in Kidwelly

Chwilio am wirfoddolwyr

Mae gan bwyllgor Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau flychau blodau o amgylch yr ardal. Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, y Cynghorydd Jeanette Gilasbey, bod y grŵp yn chwilio am wirfoddolwyr. Os oes diddordeb gennych roi cymorth i’r grŵp, cysylltwch â’r Cyng. Gilasbey ar 01554 892729.

Flower box Alstred Street

Siop y Co-operative yn cefnogi Cydweli a Mynyddygarreg yn eu blodau

Mae Cadeirydd Cydweli a Mynyddygarreg yn ei blodau, y Cynghorydd Jeanette Gilasbey, wrth ei bodd gyda’r gefnogaeth a roddwyd iddynt yn ddiweddar gan y siop Co-operative. Mae’r siop wedi rhoi compost a phlanhigion i’w plannu allan i’r pwyllgor. Dywedodd y Cynghorydd Gilasbey "Rwyf wrth fy modd gyda rhodd garedig y siop Co-operative i bwyllgor Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau ac edrychwn ymlaen at gydweithio yn y dyfodol."

Co-operative support Kidwelly and Mynyddygarreg in Bloom

 

Siop y Co-operative yn cefnogi Cydweli a Mynyddygarreg yn eu blodau yn 2017

Mae’r Cynghorydd Tref a Sir, Jeanette Gilasbey, Cadeirydd Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau wedi diolch i siop y Co-operative yng Nghydweli am eu cefnogaeth unwaith eto eleni. Dywedodd y Cynghorydd Gilasbey, "Eleni, mae Co-op Cydweli wedi rhoi bagiau o bridd a rhisgl i’w defnyddio mewn mannau ar draws Cydweli a Mynydd y Garreg. Ar ran pawb, hoffem estyn ein diolch i’w cefnogaeth barhaus sy’n cael ei werthfawrogi gan y gymuned gyfan."

Co-operative store Kidwelly supporting Kidwelly & Mynyddygarreg in Bloom

 

2018

Plannu blodau a hau hadau

Alstred Street 2018

 

Mae blodau wedi eu plannu a hadau blodau gwyllt wedi'u hau yn Heol Ystrad, Cydweli gan y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey. Bydd mannau eraill yng Nghydweli a Mynyddygarreg yn cael hadau blodau gwyllt wedi eu hau yn yr wythnosau nesaf.

 


Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.