Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio o dwyll newydd

Mae troseddwyr yn ceisio rhoi’r argraff mai Amazon neu gwmnïau tebyg ydynt yn galw.
Maen nhw’n dweud bod arnoch chi arian neu fod gwariant heb awdurdod...
Peidiwch â gwasgu 1.
Rhowch y ffôn i lawr...

Twyll Amazon

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.