Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Noson Goleuo'r Dref - wedi'i ohirio

Noson Goleuo'r Dref - wedi'i ohirio

Yn sgil yr arolygon tywydd ar gyfer dydd Iau, Tachwedd 24ain, mae'r gwirfoddolwyr a'r cynghorwyr sy'n trefnu'r noson oleuo eleni wedi dod i'r penderfyniad anodd o ohirio digwyddiad eleni.

Roedd gennym gynlluniau mawr ac rydym wedi'n siomi nad ydym yn gallu bwrw ymlaen gyda'r dathliadau.

Ein gobaith yw trefnu digwyddiad llai o faint ar ddiwrnod arall ac fe rown wybod i chi cyn gynted a bod modd.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.