Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Prosiect Cysylltu

Mae mudiadau gwasanaethau gwirfoddol gorllewin Cymru wedi creu gwefan sy'n cynnig gwasanaethau i bobl ar draws y rhanbarth.  Darllenwch y neges:

 

Mae’n bleser gan brosiect Cysylltu lansio tri phlatfform digidol, dwyieithog, ar draws Gorllewin Cymru. Wedi’u hariannu gan Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, a’u comisiynu gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, mae’r platfformau hyn wedi’u dylunio i helpu cysylltu unigolion oddi fewn i gymunedau, ac ar eu traws.

Bwriedir i’r platfformau fod yn ffordd ddigidol i holl drigolion Gorllewin Cymru ddod o hyd i’w gilydd, a helpu ei gilydd, trwy rannu eu hamser ar sail gyfartal. Mae’r platfformau’n cynnwys lle i Dimau, lle gall aelodau’r gymuned gydweithio a gweithio ar syniadau a fydd yn gwella eu hardal. Fe fydd lle hefyd i grwpiau a gwasanaethau cymunedol arddangos eu digwyddiadau a’u gweithgareddau ar-lein ac all-lein .

Mae ein platfformau’n falch i weithio gyda’r ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd, a lansiwyd ddydd Gwener. Mae ymuno â’ch platfform Sirol, a chysylltu â’ch cymuned, yn un ffordd i gefnogi’r ymgyrch.

Ceir ystod enfawr o fideos defnyddiol ar y platfformau, i’ch helpu i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas, ac fe fydd mwy’n cael eu cyhoeddi ar ein tudalen Facebook yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gellir dod o hyd i’r platfformau yma.  Dilynwch y dolenni i ymweld â'r gwefannau:

www.connectpembrokeshire.org.uk www.cysylltusirbenfro.cymru

www.connectcarmarthenshire.org.uk www.cysylltusirgar.cymru

www.connectceredigion.org.uk www.cysylltuceredigion.cymru

 

Hoffwch ni ar Facebook a dilynwch ni ar Twitter os gwelwch yn dda

Defnyddiwch ein hashnodau: #goodthingshappenwhenyouConnect a

#Maepethaudayndigwyddpanfyddwchchi'nCysylltu

 

Gellir cysylltu â phrosiect Cysylltu drwy ein cyfryngau cymdeithasol neu ar e-bost – lee.hind@pavs.org.uk

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.