Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar Ysgol Mynyddyagrreg ac Ysgol Gwenllian - Estyniad i'r cyfnod ymgynghori

 

 

Annwyl Ymgynghorai,

 

Gweler yn amgaeedig wybodaeth bwysig er gwybodaeth i chi o ran y broses ymgynghori ar gyfer y cynnig i adolygu darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian.

 

Yn dilyn cyfarfod o'r Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd heddiw 1 Mawrth 2021 gwnaed penderfyniad i ymestyn y Cyfnod Ymgynghori i 16 Gorffennaf 2021.

 

Ceir manylion am sut i gael mynediad i'r ddogfen ymgynghori ar gyfer y cynnig a sut i gyflwyno sylwadau ar y cynnig yn y tabl isod.

 

 

Cynnig i adolygu darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

Dolen i'r Ddogfen Ymgynghori 

www.sirgar.llyw.cymru/ymgynghori

 

Dechrau'r Cyfnod Ymgynghori gwreiddiol

11 Ionawr 2021

Diwedd y Cyfnod Ymgynghori gwreiddiol

21 Chwefror 2021

Diwedd y Cyfnod Ymgynghori estyniadol

16 Gorffennaf 2021

Dolen i gyflwyno sylwadau ar-lein

AROLWG SNAP

Cyfeiriad ar gyfer cyflwyno sylwadau ysgrifenedig

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Adeilad 2

Parc Dewi Sant

Heol Ffynnon Job

Caerfyrddin

SA31 3HB

 

Cyfeiriad E-bost ar gyfer cyflwyno sylwadau ar e-bost

aaprma@sirgar.gov.uk

 

Cysylltwch a Martin Jones/Rhianydd Evans drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

 

Martin Jones

Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion | School Development Project Officer

Adran Addysg a Phlant | Department for Education & Children

 

Rhif Ffôn | Tel: 01267 246475

E-bost | Email:MartinJones@sirgar.gov.uk

 

 

Rhianydd Evans

Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion | School Development Project Officer

Adran Addysg a Phlant | Department for Education & Children

 

Rhif Ffôn | Tel: 01267 246426

E-bost | Email: RJonesEvans@sirgar.gov.uk

 

 

 

Yn gywir,

 

Gareth Morgans

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.