Kidwelly Town Council Logo
Menu

GWAITH LLWYBR MYNWENT Y DREF

Mae Cyngor Tref Cydweli wedi llunio cynlluniau ar gyfer yr ailfodelu arfaethedig ac ymestyn y rhwydwaith llwybrau troed ym mynwent y dref. Rhoddir manylion yma, ac yn dilyn ymgynghori â theuluoedd y beddau yr effeithir arnynt, bydd y contract ar gyfer ymgymryd â'r gwaith yn cael ei osod Chwefror/Mawrth 2024.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â swyddfa'r Cyngor Tref ar 01554 890203 neu e-bostiwch estates@kidwelly.gov.uk