Kidwelly Town Council Logo
Menu

Côr Meibion Dyffryn Tywi

Mae Côr Meibion Dyffryn Tywi yn cwrdd bob nos Fawrth yn Y Llew Coch, Llandyfaelog am 7.30. Mae croeso i ymwelwyr ddod i'r ymarferion.

Ffôn: 01269 860996
Gwefan: http://www.cormeibiondyffryntywi.co.uk

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.