Kidwelly Town Council Logo
Menu

Pocock Builders

General Building Contractor. Extensions. Conservatories. Repair and renovation of older properties. Barn and garage conversions. Doors and windows replaced in Upvc or hardwood. FENSA / FMB Members.Pocock Builders was established in 1989 With twenty years experience in the building trade and 5 employees our expertise in the field is quite extensive. 

Ffôn: 01554 890029
Symudol: 07973 227929
Gwefan: http://www.pocockbuilders.co.uk

Cyfeiriad / Lleoliad:
Cyffredin, Carmarthen Road. Kidwelly.

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.