Kidwelly Town Council Logo
Menu

Arolwg Cyngor Sir Gâr - Uwch-gynllun Tai ac Adfywio

Rydym yn datblygu ein Huwch-gynllun Tai ac Adfywio 10 mlynedd newydd ac rydym am gael eich barn i'n helpu i lunio dyfodol tai yn Sir Gaerfyrddin.

Mae darparu cartrefi fforddiadwy o safon yn flaenoriaeth allweddol i'r cyngor ac rydym yn buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn stoc dai newydd, creu swyddi y mae mawr eu hangen a helpu i dyfu'r economi leol ac adfywio cymunedau.

Anogir trigolion a busnesau i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad ar-lein a dweud wrthym ble rydych chi'n credu y dylid datblygu'r tai hyn, pwy ddylai eu cael, a pha fath a maint ddylent fod.

Bydd yr uwch-gynllun hefyd yn cydnabod rôl datblygu tai a buddsoddi o ran ysgogi twf economaidd cyffredinol y sir – sydd bellach hyd yn oed yn fwy pwysig wrth i ni adfer yn sgil effeithiau economaidd pandemig COVID-19.

Mae'r arolwg yn cau ar 26 Gorffennaf.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn cwblhau'r arolwg.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.