Kidwelly Town Council Logo
Menu

Asesiad o Lesiant Lleol Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gofyn barn preswylwyr ar lesiant

Bydd yr arolwg llesiant yn ein helpu i ddeall y ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol sy'n effeithio ar les unigolion a chymunedau yn Sir Gaerfyrddin.

Darganfyddwch fwy yma -https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/asesiad-o-lesiant-lleol/

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.