Kidwelly Town Council Logo
Menu

Canolfan Tywysoges Gwenllian yn chwilio am Gorff Rheoli Newydd

Mae Cyngor Tref Cydweli yn chwilio am unigolion neu fudiadau sydd â diddordeb mewn rheoli Neuadd Gwenllian.  Mae'r dyddiad cau wedi cael ei ymestyn nes dydd Llun, Rhagfyr 6ed 2021. 

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen Trosolwg o'r Tendr.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen Atodiad A.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen Atodiad B.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen Atodiad C.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn llwytho i lawr Llythyr Mynegi Diddordeb.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.