Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Tachwedd 2021

Mae'n bwysig bod pawb yn cael y cyfle i'n helpu i ddeall yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i chi yn y GIG wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Rydym yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r bobl sy'n gyfrifol am wasanaethau iechyd lleol, gyda Llywodraeth Cymru ac rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill sy'n gwirio sut mae'r GIG yn gweithio. Efallai eich bod chi'n poeni, yn rhwystredig neu ddim ond yn teimlo'n angerddol am fater penodol
Holiadur Cynllunio 2022-2023 : https://hywelddacic.gig.cymru/amdanom-ni/ein-cynlluniau/

I ddarganfod mwy am y gwaith rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n gweithio ar eich rhan, beth am ddilyn ni ar Twitter, Facebook a'n gwefan i gael copïau o'n hadroddiadau ymweld, arolygon, cofnodion cyfarfodydd pwyllgor a mwy!
dolen i'r cylchlythyr:  Cylchlythyr mis Tachwedd

Briffiau/Cylchlythyron - Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda (gig.cymru)
dolen i'r arolygon cyfredol: https://hywelddacic.gig.cymru/cymryd-rhan/arolygon-byw/

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.