Kidwelly Town Council Logo
Menu

Diweddariad y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey ynghylch mater llifogydd

DIWEDDARIAD YNGHYLCH MATER LLIFOGYDD
Fe'ch gwahoddir i gyfarfod rhithwir nos Fercher Rhagfyr 15fed am 6 yr hwyr.
Bydd swyddogion o Gyngor Sir Gaerfyrddin yn darparu diweddariad ynghylch gwaith atal llifogydd a chynhaliaeth.
O'r swyddogion bydd yn mynychu'r cyfarfod bydd Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff, Peiriannydd Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy, Rheolwr y Gwasanaethau Priffyrdd a Rheolwr Cynorthwyol Priffyrdd.
Mae croeso i chi holi cwestiynau ar y noson.
Mi fyddaf yn mynychu'r cyfarfod hefyd.
Cysylltwch â mi ar JGilasbey@sirgar.gov.uk neu dros y ffôn ar 01554 892729 ar gyfer derbyn y ddolen ar gyfer y cyfarfod a ddarperir yn agosach at y dyddiad.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.