Kidwelly Town Council Logo
Menu

Grantiau Busnes Cyngor Sir Gâr

O ganol mis Ionawr tan y Gwanwyn 2022 rydym yn lansio nifer o grantiau i helpu busnesau presennol gyda thwf ac adfer ac i helpu busnesau newydd i gychwyn arni. Rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y grantiau sydd ar gael fel y gallwch baratoi eich cais ymlaen llaw. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch: cronfafusnes@sirgar.gov.uk.

 

Am rhagor o wybodaeth cliciwch ar y linc isod:

 

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/busnes/cyllid/

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.