Kidwelly Town Council Logo
Menu

Gwaith cynnal Cyngor Sir Gâr ger Cei Cydweli

Mae Cyngor Sir Gâr yn ymgymryd gyda gwaith cynnal cynefinoedd bywyd gwyllt ger Cei Cydweli dros yr wythnosau nesaf. Bydd gweithwyr yn lladd gwair a chlirio'r prysgwydd ger y pwll dŵr mewn paratoad ar gyfer gwaith adfer yn hwyrach eleni.

 

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen y Datganiad Dull (Saesneg yn unig)

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen y ddolgfen anwytho ar gyfer gweithwyr ynghylch pathewod (Saesneg yn unig)

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.