Kidwelly Town Council Logo
Menu

Gwasanaeth Gwaed Cymru - diolch i'r rhoddwyr gwaed o Gydweli fis Ebrill 2022

Gwasanaeth Gwaed Cymru - diolch i roddwyr gwaed Cydweli o fis Ebrill 2022 - llun o weithwr o'r Gwasanaeth Gwaed yn codi ei fodiau

 

Fis diwethaf, pan gynhaliwyd Clinig Rhoi Gwaed yng Nghydweli, mynychodd 93 o roddwyr, a chasglwyd 81 uned o waed. Mesurir pob rhodd unigol mewn 3 rhan, sy'n golygu bod 243 o fywydau posib wedi'u hachub.

Ar ran cleifion Cymru, diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.