Kidwelly Town Council Logo
Menu

Hyfforddiant Troseddau Casineb a Throseddau Cyfeillio

Hate Crime

Deall Troseddau Cyfeillio

Cyflwyniad Byr i Droseddau Cyfeillio

I'w gynnal yn rhithwir, sesiwn ymwybyddiaeth AM DDIM sy'n para awr.

Dydd Llun, Mehefin 20fed, 13:00 - ar 'Zoom'
Dydd Mawrth, Gorffennaf 13eg, 16:00 - ar 'Microsoft Teams'
Dydd Mawrth, Gorffennaf 27ain, 14:30 - ar 'Zoom'

Mae'n HANFODOL archebu lle oddi wrth:

becca.rosenthal@victimsupport.org.uk

neu ffoniwch 07813 083610

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.