Kidwelly Town Council Logo
Menu

HYSBYSIAD CYHOEDDUS GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (GOSOD TERFYN CYFLYMDER O 30 MYA) 2023

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (GOSOD TERFYN CYFLYMDER O 30 MYA) 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin, ar yr 8fed o Fedi 2023, wedi gwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1)(a), 84(1)(c), 84(2) a 124 a pharagraff 27 o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd.

Effaith y Gorchymyn hwn yw: 

(a)       cyflwyno terfyn cyflymder o 30mya ar hyd y rhannau o'r ffyrdd a ddisgrifir yn fyr yng ngholofn 2 o'r Atodlen i'r Hysbysiad hwn ond yn fwy penodol ar y mapiau sy'n cynnwys rhif cyfeirnod teitl unigryw a bennir yng ngholofn 3 o'r Atodlen ddywededig ar gyfer pob ardal a ddisgrifir yng ngholofn 1 y dylid eu darllen ar y cyd â'r Gorchymyn ac sy'n ffurfio rhan o'r un peth, a

(b)      dirymu Gorchymyn Ardaloedd (Adeiledig) Cyngor Sir Caerfyrddin 1937, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1958, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1961, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1964, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 3) 1964, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 5) 1964, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 2) 1965, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1967, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1969, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 2) 1969, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1970, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 2) 1970, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 5) 1970, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 7) 1970, Gorchymyn Cyngor Sir Caerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 3) 1970, Gorchymyn Cyngor Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 6) 1976,Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1976 (Ymestyn y terfyn cyflymder o 30mya ar hyd y B4333 yng Nghynwyl Elfed), Gorchymyn Cyngor Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 3) 1977,Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 4) 1977 (Ymestyn y Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Waungilwen, Felindre),Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1978 (Ymestyn y Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llandysul),Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Rhif 1) 1979 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangynin, Sanclêr), Gorchymyn Sir Dyfed (y B4312 ar Heol Llansteffan, Tre Ioan) (Ffordd Gyfyngedig) 1981, Gorchymyn Sir Dyfed (y B4309 ym Meinciau) (Ffordd Gyfyngedig) 1981, Gorchymyn Sir Dyfed (Heol Machynys Newydd, Llanelli) (Ffordd Gyfyngedig) 1981, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1982 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya, Heol Glynhir, Llandybïe),Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1982 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya, Dre-fach, Cwm-mawr a'r Tymbl), Gorchymyn Sir Dyfed (y B4306 yng Nghrwbin) (Ffordd Gyfyngedig) 1982, Gorchymyn Sir Dyfed (Heol Berwig, Bynea) (Ffordd Gyfyngedig) 1982, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1982 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya, Amrywiol Ffyrdd, Saron, Llangeler), Gorchymyn Sir Dyfed (Heol y Nant, Llannon) (Ffordd Gyfyngedig) 1982,   Gorchymyn Sir Dyfed (y B4306 yn Llangyndeyrn) (Ffordd Gyfyngedig) 1982, Gorchymyn Cyngor Sir Dyfed (Heol Meidrim, Sanclêr) (Ffordd Gyfyngedig) 1982 (Ymestyn Terfyn Cyflymder o 30mya), Gorchymyn Sir Dyfed (Pwll, Llanelli) (Ffordd Gyfyngedig) 1982, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1983 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya, Heol Hen, Pump-hewl, Llanelli), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1983 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya, Heol Llanbedr Pont Steffan, Llanwrda), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1983 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya, Amrywiol Ffyrdd, Llan-y-bri), Gorchymyn Sir Dyfed (yr C2050 yn Felin-wen) (Ffordd Gyfyngedig) 1983, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) 1984 (Ymestyn Terfyn Cyflymder o 30mya, Heol y Llew Du, Gors-las), Gorchymyn Sir Dyfed (Lôn y Felin a Heol Castell Pigyn, yr C2049, Abergwili) (Ffordd Gyfyngedig) 1985, Gorchymyn Sir Dyfed (yr A485 yn Llanybydder) (Ffordd Gyfyngedig) 1985, Gorchymyn Sir Dyfed (yr A485 yng Nghwm-ann) (Ffordd Gyfyngedig) 1986, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) (Heol Dosbarth III Pencader i Wyddgrug) 1986 (Ymestyn y Terfyn Cyflymder o 30mya), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) (Cwmifor, Llandeilo) 1987, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) 1987 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Heol-y-Parc, yr Hendy), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) 1988 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar yr C2122 Heol Horeb, Pump-hewl, Llanelli), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) 1988 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Lotwen, Capel Hendre), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Amrywiol, Cenarth) (Ffyrdd Cyfyngedig) 1988, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Gyfyngedig) 1988 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Sanclêr, Tre Ioan, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1989 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mrechfa), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Dosbarth III Dargyfeiriad Saron i Landybïe) (Terfyn Cyflymder o 30mya) (Codi Cyfyngiad) 1989, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1989 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhentrecwrt), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1990 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llansawel), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1990 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanboidy, Hendy-gwyn ar Daf), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1990 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Pencader, Pont-tyweli, Llandysul), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1990 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mynyddcerrig, Llanelli), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1990 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Myrtle Hill, Pont-henri), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1990 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Troserch, Llangennech), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1991 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Waungron, y Betws, Rhydaman), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1991 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanybydder),Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1991 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III Castellnewydd Emlyn i Benrherber), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1991 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Penygarn, Tŷ-croes), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1992 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nglanyfferi), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1992 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanfihangel-ar-arth), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1992 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghwmduad), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1992 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol y Dderwen, Pont-tyweli, Llandysul), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1992 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mheniel), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1992 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Salem, Sanclêr),Gorchymyn Sir Dyfed (Ffordd Dosbarth III yr C2057 ym Mhedair-hewl ger Cydweli) (Gosod Terfyn Cyflymder o 40mya) 1992, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Deras Caeglas a Heol Capel Seion, Pontyberem), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III Heol yr Eglwys, Gors-las),  Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth I yr A48 Heol Caerfyrddin, Fforest, Pontarddulais),  Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth II y B4309 ar Ffordd Dosbarth III - y B4310 yn Felin-gwm Uchaf), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth II y B4309 yng Nghynheidre), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Bryncaerau, Trimsaran), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth II y B4317 yng Nghwm-mawr), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Aberlash, Bonllwyn, Rhydaman), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Ngharmel), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangadog), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanfallteg), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Brif Ffyrdd yr A484 Heol Yspitty, Bynea, Llanelli),  Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Brif Ffyrdd yr A484 a'r A475 yng Nghastellnewydd Emlyn), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1994 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghydweli), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1994 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Ngharwe), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1994 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mancyfelin), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1994 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Mansant, Pont-iets), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1994 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Salem), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1995 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhump-hewl, Llanelli), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1995 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llandybïe), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1995 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth II y B4308 yn Nhrimsaran), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Terfyn Cyflymder o 30mya ar Stryd Lydan a Heol Pluguffan, Llanymddyfri) 1996, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Nant y Glyn, Glanaman) 1997, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol-y-Parc, Cefneithin) 1997, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol y Gogledd, Hendy-gwyn ar Daf) 1997, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Rhydybont, Llanybydder) 1997,Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) (Ffordd Caerfyrddin - Llanelli y B4309 Ffwrnes) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) 1997, Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1997 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangyndeyrn), Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1997 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Ysgol Tremoilet, Pentywyn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1998 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mronwydd, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1998 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Bolahaul, Heol Nant, Nant-y-Glasdwr a Maes Glasnant, Cwm-ffrwd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1998 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanedi),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth yn Ostrey Hill a Ffordd Dosbarth III Heol Llangynin, Sanclêr) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) 1998, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1998 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanpumsaint), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mynydd y Garreg), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Llangynnwr, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghroesyceiliog), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar y Ffordd Gyswllt Newydd, Abergwili, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Abergorlech), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Maerdy / Heol y Betws, Heol Argoed ac Ystâd Parc Penrhiw, y Betws, Rhydaman) 1999, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Derwydd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Llangynnwr, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 1999 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, yn Gelli Aur), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Diddosbarth ar Heol-y-Capel, Carmel), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Abercych), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhencader), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanddowror), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III yn Llansadyrnin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III yn Llangynog), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Diddosbarth a elwir yn Hen Heol, Llansteffan), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III ym Milo), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2000 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya o Rhos-goch i Erddi'r Ffynnon, Hendy-gwyn ar Daf), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2001 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Foelgastell), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2001 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangeler), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2001 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Heol Ddu, Rhydaman), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2001 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llansawel), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2001 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Rhydcymerau), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2002 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Cellan, Cwm-ann), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2002 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Llysonnen, Tre Ioan, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2002 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth II, Rhos-goch), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2002 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhentregwenlais), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2002 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, C3205, Llanfallteg), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2002 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Gosport Street, Talacharn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2003 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghwrt Henri, Dryslwyn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2003 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, Bancyffordd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2003 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Derwen-fawr), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2003 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangathen), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2003 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, Heol Bethlehem, Ffair-fach), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol y Llew Du, Gors-las), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, Cil-y-cwm), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Cwmivor, Porth Tywyn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn New Inn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mynyddygarreg),  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol yr Orsaf, Nantgaredig), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Nhalog), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn New Inn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mynyddygarreg), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2004 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanarthne), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, Crwbin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Heol Allt-y-cnap, Tre Ioan a Ffordd Diddosbarth, Llan-llwch), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Lotwen, Capel Hendre), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llannon), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Meinciau), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2005 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Heol Allt-y-cnap, Tre Ioan a Ffordd Diddosbarth, Llan-llwch), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Mynyddygarreg) (Gosod Terfyn Cyflymder o 40mya) 2005, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Mynyddygarreg) (Gosod Terfyn Cyflymder o 50mya) 2005, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mheniel), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Nant Gwineu a Heol Joli, y Garnant), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Lôn y Dderwen), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2006 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth II, Porth-y-rhyd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2007 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Dosbarth III, Heol Tir-coed, Glanaman), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2007 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Methlehem), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2007 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Rhydaman), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2007 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Smyrna, Llan-gain), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2007 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanddarog), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2007 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Lôn Pibwr-lwyd, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghwmfelinmynach), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Idole, Cwm-ffrwd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Maes-y-bont, Gors-las), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Alltwalis), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghapel Dewi), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Ffordd Gyswllt Morfa Cross - Parc Berwig), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghefn-bryn-brain and Rhosaman), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2008 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Trimsaran, Penmynydd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2009 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Felindre, Dryslwyn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2009 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mronwydd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2009 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Nhalyllychau), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig)  2009 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanarthne), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2009 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llandysul), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2009 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Rhos-goch), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2010 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Nhalacharn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2010 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar yr A484 Llanelli i Gaerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2010 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangynog), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Porth-y-rhyd) (Terfyn Cyflymder o 30mya) (Codi Cyfyngiad) 2010, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2010 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhorth-y-rhyd), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2010 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Waungilwen), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2010 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Llanwrda), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol Llanedi, Fforest), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Efail-wen a Glandy Cross), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghapel Iwan), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Ngharwe), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yng Nghwrt-henri), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llangynin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar ran o Ffordd yr A476 Gors-las-Ffair-fach), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llannon), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanglydwen), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar yr A482 Llanwrda a Ffyrdd Diddosbarth Cysylltiedig), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhenmynydd, Trimsaran), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhen y Banc), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Dinas ger Tre-lech), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Twynllanan, ger Llangadog), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Hermon), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Llanllwni), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2011 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar ran o Ffordd yr A476 Gors-las - Ffair-fach),Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Caerfyrddin 2011 (Yr A484 Pont Cenarth a'r B4332 Cenarth, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya a 30mya), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2012 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar ran o'r A484 Cwmdwyfran - Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2012 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn y Bynea), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2012 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya - Pencarreg, Llanybydder), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2012 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol yr Orsaf, Nantgaredig), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2013 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol  Rhos-goch i Tafarnspeit),  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2013 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya - y B4309 ym Mhontantwn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2014 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Nant-y-caws, Caerfyrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2014 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Nhrimsaran), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2014 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya - Ffordd yr C2138 yng Ngwynfe, Llangadog),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfynau Cyflymder o 40mya a 50mya) 2014 (yr A4069 Llangadog - Brynaman a Felindre), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2014 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhentrecagal, Castellnewydd Emlyn), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Gyfyngedig a Therfyn Cyflymder o 40mya) 2015 (Ffordd Cwm-bach a Heol Trimsaran, Llanelli), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2015 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhentre Morgan),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2015 (Gosod Terfynau Cyflymder o 30mya a 40mya - Rhan o'r A4242 yng Nghaerfyrddin),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Terfynau Cyflymder o 20mya a 30mya a 40mya) 2015 (yr A476 Ffair-fach, Llandeilo),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Rhan o'r B4317 Heol yr Orsaf, Pontyberem), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn Alltwalis), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya yn yr Hendy, Llanelli), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Rhan o'r B4306 Bancffosfelen i Grwbin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ym Mhwll-trap, Sanclêr), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya - Rhan o'r A485 Llanybydder), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Rhan o'r A484 Cwm-ffrwd, Caerfvrddin), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2016 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya - Llandyfan i Trap), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Saron a Rhos, Llandysul) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20mya a 30mya) 2017, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2017 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya ar Heol y Gogledd, Hendy-gwyn ar Daf),  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2018 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Heol y Foel, Foelgastell) 2018,Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2018 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Heol Llysonnen, Travellers' Rest, Ffordd y Faenor a Heol Bronwydd, Caerfyrddin),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin 2018 (Gosod Terfynau Cyflymder o 30mya a 40mya) (Llanddowror i Ros-goch), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin 2019 (Gosod Terfynau Cyflymder o 30mya a 40mya a 50mya) (Llandeilo - Crug-y-bar (B4302), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin 2019 (Gosod Terfynau Cyflymder o 30mya a 50mya) (Llansteffan a Heol Llansteffan i Dre Ioan (y B4312), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2020 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Rhydaman) (Glanaman) (Llandyfan) (Rhos-maen) (Llangadog) (Cenarth) (Pedair-hewl) (Pantyrathro) (Llanllwni) (Llan-gain) (Castellnewydd Emlyn),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2020 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Trap) (Llansadwrn) (Glangwili) (Mynyddcerrig) (Llanboidy) (Ffarmers) (Rhydaman),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffyrdd Cyfyngedig) 2021 (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) (Ffordd yr A476 Gors-las i Ffair-fach yn rhannol),Gorchymyn Sir Gaerfyrddin 2022 - yr A4138 Heol Pontarddulais, yr Hendy, Llanelli (Yn rhannol) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya), Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Porth-y-rhyd, Llanwrda) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) 2022, Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Siloh, Cil-y-cwm, Llanymddyfri) (Gosod Terfyn Cyflymder o 30mya) 2022

Daw’r Gorchymyn i rym ar yr ail ddiwrnod ar bymtheg o Fedi 2023 a gellir cael golwg ar y Gorchymyn drafft ynghyd â'r mapiau sy'n dangos y darnau ffordd dan sylw, datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, a'r gorchmynion sy'n cael eu dirymu, yn Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin yn:

Uned A, Rhodfa'r Santes Catrin, Caerfyrddin, SA31 1GA,

Rhif 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS, a

Yr HWB, Rhif 36 Stryd Stepney, Llanelli SA15 3TR

yn ystod yr oriau swyddfa arferol.

Gellir gweld y dogfennau hefyd ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin yn https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/public-notices neu eu cael yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at Adran Rheoli Traffig y Cyngor, Bloc 2 Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ neu e-bostio ENTrafficManagement@sirgar.gov.uk..

Gall unrhyw un sydd am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo, am y rheswm nad yw o fewn pwerau’r Ddeddf, neu am na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofynion y Ddeddf neu unrhyw offeryn oddi tani mewn perthynas â’r Ddeddf, o fewn chwe wythnos i ddyddiad gwneud y Ddeddf, wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn.

 

DYDDIEDIG y 13eg o Fedi 2023.

Cyfeirnod y Ffeil: HD/HTTR-1720                                        WENDY WALTERS

Llinell Uniongyrchol: (01267) 224076                                   Y Prif Weithredwr

e-bost: HLDavies@sirgar.gov.uk                                                Neuadd y Sir,

CAERFYRDDIN.

 

YR ATODLEN

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Aberarad

Ffordd Dosbarth II B4333 yn Aberarad

P11

Aberarad

Ffordd Ddiddosbarth o Aberarad i Waungilwen

P11

Aber-Giar, Llanllwni

Prif Ffordd yr A485 yn Aber-Giar

AA10

Abergorlech

Ffordd Dosbarth II B4310 yn Abergorlech

AF15 ac AF16

Abergwili

Stryd Fawr

W25 ac X25

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Abergwili

Heol Caeffynnon

 

W24 ac X24

Abergwili

Heol Castell Pigyn

 

W24 ac X24

Abergwili

Bryn Myrddin

 

X24

Aber-nant

Ffordd Dosbarth III yn Aber-nant

Q23

Alltwalis

Prif Ffordd yr A485 yn Alltwalis

X17

Rhydaman

Prif Ffordd yr A474 yn Rhydaman

AI31

Rhydaman

Ffordd Dosbarth III a elwir yn Heol Pontaman

AJ31

      Rhydaman

Heol Wern Ddu

AJ30

Rhydaman

Heol Dyffryn

AH31 ac AI31

Bancyfelin

Ffordd Dosbarth III ym Mancyfelin

P27, Q27 a Q26

Banc-y-ffordd

Ffordd Dosbarth III ym Manc-y-ffordd

V13 a V12

Y Betws

Heol Argoed

AJ31 ac AJ32

Y Betws

Ffordd y Glowyr

AJ31

Y Betws

Heol Maerdy

AI32

Blaenau

Ffordd Dosbarth II y B4456 yn Blaenau

AG30 ac AH30

Brechfa

Ffordd Dosbarth II y B4310 ym Mrechfa

AB18 ac AC18

Broadlay, Glanyfferi

Ffordd Dosbarth III yn Broadlay

S33 a T33

Broadway, Talacharn

Prif Ffordd yr A4066 yn Broadway

N32, O32 ac N33

Y Bryn

Heol Pen Llwyn Gwyn

AD39

Porth Tywyn

Prif Ffordd yr A484 a elwir yn Heol Pwll

Y39 ac X39

Porth Tywyn

Ffordd Dosbarth II y B4311 ym Mhorth Tywyn

W39 ac X39

Porth Tywyn

Prif Ffordd yr A484 a elwir yn Heol Gwscwm

W39 ac X39

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Y Bynea

Heol Dyffryn

AC41 ac AD41

Y Bynea

Ffordd Dosbarth II y B4297

Heol y Bwlch

AE41

Y Bynea

Heol Berwig

AD40

Capel Dewi

Ffordd Dosbarth II B4300 yng Nghapel Dewi

Y25 a Z25

Capel Hendre

Heol y Llew Du

AF31

Capel Hendre

Clos Fferws

AG32

Capel Hendre

Heol Lotwen

AF32

Capel Iwan

Ffordd Dosbarth III yng Nghapel Iwan

N13

 Caerfyrddin

Prif Ffordd yr A4242 o Gylchfan Heol Las i Gylchfan TRA40

U25, V25 ac U26

Caerfyrddin

Heol Abergwili

W25

Caerfyrddin

Ffordd Dosbarth II y B4312 a elwir yn Lôn Morfa

U25 a V25

Caerfyrddin

Prif Ffordd yr A484 a elwir yn Heol Llangynnwr

V26

Caerfyrddin

Prif Ffordd yr A485 a elwir yn Ffordd Gyswllt Dolgwili

W24

Caerfyrddin

Prif Ffordd yr A485 a elwir yn Heol Dolgwili

W24

Caerfyrddin

Ffordd Ddiddosbarth o Glangwili i eiddo a elwir yn Brynberllan

W24

Caerfyrddin

Prif Ffordd yr A484 a elwir yn Heol Bronwydd

W24

Caerfyrddin

Ffordd Dosbarth III Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin

U25, T25 a T26

Caerfyrddin

Heol Llysonnen

T26

Carmel

Prif Ffordd yr A476 yng Ngharmel

AG28, AF27 ac AF28

Carmel

Prif Ffordd yr A476 o Gors-las i Garmel

AF29 ac AG29

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Carwe

Ffordd Dosbarth II y B4317 yng Ngharwe

X35 ac Y35

Cefn-bryn-brain

Prif Ffordd yr A4068 yng Nghefn-bryn-brain

AP30

Cefneithin

Ffordd Dosbarth III yng Nghefneithin

AD29 ac AD30

Cenarth

Ffordd Dosbarth II y B4332 yng Nghenarth

M10

Cenarth

Ffordd Ddiddosbarth yn arwain o Genarth i Groesffordd y Bryn

M10

Cenarth

Prif Ffordd yr A484 yn Nghenarth

M10

Croesyceiliog

Ffordd Dosbarth III sy'n arwain o Groesyceiliog i Brif Ffordd yr A484 ym Mhibwr-lwyd

V27

Cross Hands

Ffordd fer oddi ar Heol y Fritheg

AE30

Cross Hands

Heol Pontarddulais

AE31

Cross Hands

Heol Parc Mawr

AF30, AE30, AE31 ac AF31

Cross Hands

Parc Menter

AE31 ac AF31

Cross Hands

Heol Stanllyd

AE30, AE31 ac AF31

Cross Hands

Heol y Fritheg

AE30, AF30 ac AE31

Cross Hands

Rhodfa'r Glo

AE30, AF30 ac AF31

Cross Hands

Lôn Werdd

AF30 ac AF31

Cross Hands

Clos Gelliwerdd

AF31

Cross Inn, Talacharn

Prif Ffordd yr A4066 yn Cross Inn

N31 ac O31

Cross Inn, Talacharn

Ffordd Dosbarth III yn Cross Inn

N31

Crwbin

Ffordd Dosbarth II y B4306 yng Nghrwbin

Y30 a Z30

Cwm-ann

Prif Ffordd yr A482 yng Nghwm-ann

AF5, AF6 ac AG6

Cwm-ann

Prif Ffordd yr A485 yng Nghwm-ann

AF6

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Cwmduad

Prif Ffordd yr A484 yng Nghwmduad

T17 a T18

Cwm-ffrwd

Prif Ffordd yr A484 yng Nghwm-ffrwd

W28 a V27

Cwm-ffrwd

Heol Bolahaul

V26 a V27

Cwm-mawr, Y Tymbl

Ffordd Dosbarth II y B4317 yng Nghwm-mawr

AC31

Cynheidre

Ffordd Dosbarth II y B4309 yng Nghynheidre

AA34 ac AA35

Cynwyl Elfed

Ffordd Dosbarth II y B4333 yng Nghynwyl Elfed

S19

Cynwyl Elfed

Prif Ffordd yr A484 yng Nghynwyl Elfed

S20

Cynwyl Elfed

Ffordd Dosbarth III yn Nghynwyl Elfed

S20

Dre-fach Felindre

Ffordd Dosbarth III o Dre-fach Felindre i Bentrecagal

Q11 ac R11

Dre-fach, Llanelli

Ffordd Dosbarth II y B4310 yn Nre-fach

AC30

Dre-fach, Llanelli

Ffordd Dosbarth III a elwir yn Heol Blaenhirwaun

AC30

Dryslwyn

Ffordd Diddosbarth o Dderwen-fawr i Gwrt-henri

AE24 ac AE23

Efail-wen

Prif Ffordd yr A478 yn Efail-wen

E21 ac E22

Efail-wen

Ffordd Dosbarth III yn Efail-wen

E21 ac F21

Felin-gwm Uchaf

Ffordd Dosbarth II y B4310 yn Felin-gwm Uchaf

AB22

Glanyfferi

Ffordd Dosbarth III a elwir yn Ffordd y Porth

S32 a T33

Glanyfferi

Ffordd Dosbarth III o Lanyfferi i Llandyfaelog

S32

Ffair-fach

Prif Ffordd A476 yn Ffair-fach

AI24

Ffair-fach

Ffordd Dosbarth III o Ffair-fach i Trap

AI24

Ffair-fach

Heol y Maerdy

AI25

Ffair-fach

Heol Bethlehem

AI24

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Ffarmers

Sarn Helen

AJ8

Fforest

Prif Ffordd yr A48 Heol Caerfyrddin

AF36

Pump-hewl

Ffordd Dosbarth II y B4309 ym Mhump-hewl

AA35, Z36 ac AA36

Foelgastell

Ffordd Dosbarth III yn Foelgastell

AD29

Pedair-hewl

Ffordd Dosbarth III ym Mhedair-hewl

X33

Ffwrnes

Ffordd Dosbarth II y B4309 yn Ffwrnes

AA38 ac AA39

Glanaman

Prif Ffordd yr A474 Heol Cwmaman

AK30

Glandy Cross

Ffordd Dosbarth III yn Glandy Cross

 

F21, E20 ac E21

Glandy Cross

Prif Ffordd yr A478 yn Glandy Cross

E20 ac E21

Gors-las

Ffordd Dosbarth III o Gors-las i Lanarthne

AE29

Gors-las

Heol Cefneithin

AE30

Gors-las

Heol Llandeilo

AF30 ac AF29

Gors-las

Ffordd Dosbarth II y B4297

Heol Maes-y-Bont

AF29

Gwyddgrug

Prif Ffordd yr A485 yng Ngwyddgrug

Y14

Gwyddgrug

Ffordd Ddiddosbarth o Wyddgrug i eiddo a elwir yn Glynrodyn

Y14

Gwyddgrug

Ffordd Dosbarth III o Wyddgrug i Bencader

Y14

Yr Hendy

Prif Ffordd yr A4138 yn yr Hendy

AF37 ac AF38

Hermon

Ffordd Dosbarth II y B4333 yn Hermon

S17

Idole

Prif Ffordd yr A484 yn Idole

V28 a V29

 

 

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Tre Ioan

Heol Llansteffan

U27 ac U26

Tre Ioan

Hen Heol Llansteffan

U26

Cydweli

Heol Pen-bre

V35 a V36

Cydweli

Heol Rhydymynach

V35

Cydweli

Heol y Fferi

U34

Cydweli

Ffordd Dosbarth II y B4308 Cydweli yn arwain i gylchfan Parcybocs

V34

Llanarthne

Ffordd Dosbarth III o Lanarthne i Landdarog

AC25 ac AC26

Llanarthne

Ffordd Dosbarth II y B4300 yn Llanarthne

AC25

Llanddarog

Ffordd Dosbarth II y B4310 yn Llanddarog

AB28 ac AA28

Llanddarog

Ffordd Dosbarth III o Landdarog i Gwmisfael

AA28

Llanddarog

Ffordd Ddiddosbarth yn Llanddarog

AA28

Llanddowror

Ffordd Dosbarth III yn Llanddowror

L29 ac L30

Llandeilo

Heol Caerfyrddin

AI23

Llanymddyfri

Prif Ffordd yr A4069 yn Llanymddyfri

AQ15

Llanymddyfri

Ffordd Dosbarth III

Heol Cilycwm

AQ14

Llandybïe

Ffordd Dosbarth II y B4556 Heol Blaenau

AH29

Llandyfaelog

Ffordd Dosbarth III yn Llandyfaelog

V31

Llanelli

Heol Goffa

AB39

Llanelli

Ffordd Dosbarth II y B4304 o Gylchfan Trostre yn arwain at Heol Trostre Isaf

AB40 ac AC40

Llanelli

Heol Llethri

AC38

 

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llanelli

Ffordd Dosbarth III Rhes Hir

AB38

Llanelli

Ffordd Gyswllt Tŷ Copor

AB40, AA41 ac AB41

Llanelli

Heol Tywyn

AB41

Llanelli

Heol y Doc Newydd

AB41

Llanelli

Heol Trostre

AB40 ac AC40

Llanelli

Heol Cwm-bach

AA39

Llanelli

Ffordd Dosbarth III

Lôn y Dderwen

AB38

Llanelli

Prif Ffordd yr A484 a elwir yn Heol Abertawe Newydd

AB39

Llanelli

Heol Llethri

AC38

Llanelli

Prif Ffordd yr A476 Heol Llannon

AB37

Llanelli

Prif Ffordd yr A484 Pont Llwchwr

AE41

Llanfihangel-ar-arth

Ffordd Dosbarth II y B4459 o Lanfihangel-ar-arth

X12 ac Y11

Llanfihangel-ar-arth

Ffordd Dosbarth II y B4336 yn Llanfihangel-ar-arth

X11 ac Y11

Llanfihangel-ar-arth

Ffordd Dosbarth III o Lanfihangel-ar-arth yn arwain i eiddo a elwir yn Bwlchyffin

Y11

Llanfihangel-ar-arth

Ffordd Dosbarth III o Lanfihangel-ar-arth yn arwain i eiddo a elwir yn Neuadd Deg

Y11 ac Y12

Llangadog

Prif Ffordd yr A4069 yn Llangadog

AN19, AM19 ac AN20

Llangadog

Ffordd Dosbarth III o Brif Ffordd yr A4069 yn arwain i Felindre

AN20

Llangadog

Ffordd Ddiddosbarth o'r enw Heol y Fforest

AN19

Llan-gain

Ffordd Dosbarth II y B4312 yn Llan-gain

T28

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llan-gain

Heol Smyrna

T27 a T28

Llan-gain

Heol Penycoed

T28

Llan-gain

Heol Yr Eglwys

T28

Llangathen

Ffordd Dosbarth III o Langathen i Dderwen-fawr

AF24

Llangeler

Prif Ffordd yr A484 yn Llangeler

S11 ac S12

Llangennech

Ffordd Dosbarth II y B4297 yn Llangennech

AE38 ac AD39

Llangynnwr

Ffordd Dosbarth II y B4300

Heol Capel Dewi

W25, V26 ac W26

Llangynnwr

Heol Login

V26 ac W26

Llangynnwr

Heol Llangynnwr

V25, V26 ac W26

Llangyndeyrn

Ffordd Dosbarth II y B4306 yn Llangyndeyrn

X29, Y30 ac X30

Llangynin

Ffordd Dosbarth III yn Llangynin

L25

Llangynin

Heol Banc y Siop

K25, L25 a K26

Llan-llwch

Ffordd y Faenor

T26

Llanllwni

Ffordd Dosbarth II y B4336 yn Llanllwni

Z12

Llanllwni

Ffordd Dosbarth III o Brif Ffordd yr A485 yn arwain at y gronfa ddŵr

Z12

Llanllwni

Prif Ffordd yr A485 yn Llanllwni

Z11, Z12 ac AA11

Llanllwni

Ffordd Ddiddosbarth a elwir yn Pensarn Hillier Road

Z11 a Z12

Llanmilo

Prif Ffordd yr A4066 yn Llanmilo

L33 ac L34

Llannon

Prif Ffordd yr A476 yn Llannon

AC34, AD33 ac AD34

Llannon

Ffordd Dosbarth II y B4306 yn Llannon

AC33 ac AD33

Llannon

Ffordd Dosbarth III yn Llannon

AD33

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Llanpumsaint

Ffordd Dosbarth III o Lanpumsaint i Fancyffordd

V19

Llansawel

Ffordd Dosbarth II y B4337 yn Llansawel

AH13 ac AH14

Llansawel

Ffordd Dosbarth II y B4310 yn Llansawel

AH14

Llansteffan

Ffordd Dosbarth II y B4312 yn Llansteffan

R32

Llanwrda

Prif Ffordd yr A482 yn Llanwrda

AN17 ac AN16

Llanwrda

Ffordd Ddiddosbarth ym mhentref Llanwrda yn arwain at y TRA40

AN17

Llanybydder

Ffordd Dosbarth II B4337 yn Llanybydder

AC8

Llanybydder

Heol y Dderi

AC8

Llanybydder

Prif Ffordd yr A485 yn Llanybydder

AB8, AB9, AC7 ac AC8

Maenllegwaun

Ffordd Dosbarth III ym Maenllegwaun

R13 ac R14

Maes-y-bont

Ffordd Dosbarth II y B4297 ym Maesybont

AE28

Y Meinciau, Pont-iets

Ffordd Dosbarth II y B4309 ym Meinciau

Y32

Mynyddcerrig

Ffordd Dosbarth III ym Mynyddcerrig

AB30

Mynyddygarreg

Heol y Meinciau

W34, V34 a V35

Nant-y-caws

Ffordd Dosbarth III yn Nant-y-caws

X27 ac Y27

Nant-y-caws

Ffordd Ddiddosbarth o Nant-y-caws i'r eiddo a elwir yn Awelfan

Y27

Nant-y-caws

Ffordd Ddiddosbarth o Nant-y-caws yn arwain heibio i eiddo a elwir yn Maes yr Awel

Y27

Nant-y-Ffin

Ffordd Dosbarth II y B4310 yn Nant-y-ffin

AE17 ac AE16

New Inn

Ffordd Dosbarth III o New Inn i Lanfihangel-ar-arth

Y13

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

New Inn

Prif Ffordd yr A485 yng Ngwyddgrug

Y13 a Z13

New Inn

Ffordd Dosbarth III yn New Inn

Y13 a Z13

Castellnewydd Emlyn

Heol Penlon

O11 a P11

Castellnewydd Emlyn

Prif Ffordd yr A484 yng Nghastellnewydd Emlyn

P10, O10 ac O11

Pen-bre

Prif Ffordd yr A484

Heol Lando

V38 a V39

Pen-bre

Ffordd Dosbarth II y B4317 ym Mhen-bre

V38

Pen-bre

Prif Ffordd yr A484 Heol Gwscwm

W39

Pencader

Ffordd Dosbarth II y B4459 ym Mhencader

X13, X14 ac X15

Pencader

Rhandir Wen

X14

Pencarreg

Prif Ffordd yr A485 ym Mhencarreg

AC7 ac AD7

Pentywyn

Ffordd Dosbarth II y B4314 ym Mhentywyn

K33 a K34

Pentywyn

Prif Ffordd yr A4066 ym Mhentywyn

K34

Pentywyn

Ffordd Dosbarth III o Bentywyn i Marros

J33

Peniel

Prif Ffordd yr A485 ym Mheniel

W22 ac W23

Pentre Morgan

Prif Ffordd yr A484 ym Mhentre Morgan

U21, V21 a V22

Pentrecagal

Prif Ffordd yr A484 ym Mhentrecagal

Q10 a Q11

Pentrecagal

Ffordd Dosbarth III o Bentrecagal i Dre-fach Felindre

Q11

Pentre-cwrt

Ffordd Dosbarth III o Bentre-cwrt i Bont-tyweli

U12

Pentre-cwrt

Ffordd Dosbarth II B4335 ym Mhentre-cwrt

T12

Pentre-cwrt

Prif Ffordd yr A486 ym Mhentre-cwrt

T11 a T12

Pentregwenlais

Ffordd Dosbarth III ym Mhentregwenlais

AH28

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Pen-y-groes

Ffordd Dosbarth II y B4556

Heol Plas Gwyn

AF30

Pen-y-mynydd

Ffordd Dosbarth II y B4308 ym Mhenymynydd

Y37

Pontaman

Prif Ffordd yr A474 ym Mhontaman

AJ31 ac AJ30

Pontaman

Ffordd Wernolau

AJ31

Pontaman

Ffordd Maescwarrau

AJ31

Pontaman

Ffordd Pen Twyn

AJ31

Pontantwn

Ffordd Dosbarth III o Bontantwn i Landyfaelog

W30

Pontantwn

Ffordd Dosbarth II y B4309 ym Mhontantwn

W30, X30 ac X31

Pontantwn

Ffordd Dosbarth III o Bontantwn i Langyndeyrn

W30 ac X30

Pont-henri

Ffordd Dosbarth II y B4317 ym Mhont-henri

Z33

Pont-tyweli, Llandysul

Prif Ffordd yr A486 ym Mhont-tyweli

U11 a V11

Pont-tyweli, Llandysul

Ffordd Dosbarth II y B4366 ym Mhont-Tyweli

V11

Pont-tyweli, Llandysul

Ffordd Dosbarth III yn arwain o Ffordd Dosbarth II y B4336 i Landysul

V11

Pont-tyweli, Llandysul

Ffordd Ddiddosbarth ym Mhont-tyweli

V11

Pont-iets

Ffordd Dosbarth II y B4317 ym Mhont-iets

Y34 a Z34

Pont-iets

Heol Capel Elim

Z34

Pont-iets

Ffordd Dosbarth II y B4309 ym Mhont-iets

Z34

Pontyberem

Ffordd Dosbarth II y B4317 ym Mhontyberem

AA32, AB31 ac AB32

Porth-y-rhyd, Caerfyrddin

Ffordd Dosbarth III o Borth-y-rhyd i Foelgastell

AB28 ac AC28

 

 

 

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Porth-y-rhyd, Caerfyrddin

Ffordd Dosbarth II y B4310 ym Mhorth-y-rhyd

AB28 ac AB29

Porth-y-rhyd, Llanwrda

Ffordd Dosbarth III ym Mhorth-y-rhyd

AN12 ac AN13

Pumsaint, Llanwrda

Prif Ffordd yr A482 ym Mhumsaint

AK10 ac AK11

Pwll-trap

Ffordd Dosbarth III ym Mhwll-trap

L28 ac M28

Pwll-trap

Ffordd Ddiddosbarth o Bwll-trap i eiddo a elwir yn Llwynbychan

M27

Pwll, Llanelli

Prif Ffordd yr A484

Heol Pwll

Y39 a Z39

Rhos-goch

Ffordd Dosbarth III yn Rhos-goch

I31

Rhos-goch

Ffordd Dosbarth II B4314 yn Rhos-goch

I31 ac I32

Rhos, Llangeler

Prif Ffordd yr A484 yn Rhos

T13 a T14

Rhosaman

Prif Ffordd yr A4068 yn Rhosaman

AP30

Rhydargaeau

Prif Ffordd yr A485 yn Rhydargaeau

W20, W21 ac X20

Rhydcymerau

Ffordd Dosbarth II B4337 yn Rhydcymerau

AF11 ac AF12

Rhydcymerau

Ffordd Dosbarth III o Rydcymerau i Lanllwni

AF12

Saron, Llangeler

Prif Ffordd yr A484 yn Saron

S12 a T13

Siloh

Ffordd Dosbarth III yn Siloh

AP13

Siloh

Ffordd Ddiddosbarth o Siloh yn arwain i eiddo a elwir yn Bwlchmaenllwyd

AP13

Siloh

Ffordd Ddiddosbarth o Siloh yn arwain i eiddo a elwir yn Capel Cwmsarnddu

AP13

Sanclêr

Ffordd Dosbarth III Sanclêr i Bwll-trap

M28

Sanclêr

Ffordd Dosbarth II B4299 Heol Meidrim

N27

ATODLEN (parhad)

        

1

Ardal

2

Enw/Disgrifiad o'r Ffordd

3

Cyfeirnod Map

Talyllychau

Ffordd Dosbarth II y B4302 yn Nhalyllychau

AJ16

Temple Bar

Ffordd Dosbarth III o Temple Bar i Milo

AG27

Temple Bar

Prif Ffordd yr A476 yn Temple Bar

AF27 ac AG27

Temple Bar

Ffordd Dosbarth III o'r gyffordd â Phrif Ffordd yr A476 i eiddo a elwir yn Lime Grove

AG27

Trap

Ffordd Dosbarth III o Trap i Ffair-fach

AJ26

Trap

Ffordd Dosbarth III o Trap i Landybïe

AJ26

Trefechan, Caerfyrddin

Ffordd Dosbarth III o Drefechan i Gynwyl Elfed

U24

Trimsaran

Ffordd Dosbarth II y B4308 yn Nhrimsaran

X36, X37 ac Y37

Trimsaran

Lôn Ffos Las

X36

Tŷ-croes/Saron

Heol Cwmfferws

AG31 ac AH31

Tŷ-croes

Heol Ddu

AG32, AG33 ac AH33

Brynaman Uchaf

Prif Ffordd yr A4069

Heol y Mynydd

AO29

Brynaman Uchaf

Prif Ffordd yr A4068

Heol Cwmgarw

AO30

Tymbl Uchaf

Ffordd Dosbarth III o Brif Ffordd yr A476 yn arwain at eiddo a elwir yn Newcott

AD32

Tymbl Uchaf

Prif Ffordd yr A476 Heol Llannon

AD32

Hendy-gwyn ar Daf

Stryd y Gorllewin

H28 ac I28

Hendy-gwyn ar Daf

Heol y Gogledd

I27

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.