Kidwelly Town Council Logo
Menu

Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol.

Hoffem glywed gan y rhai sydd eisoes yn ymwneud â phrosiectau / mentrau bwyd cymunedol yng Nghymru, i ddeall beth mae bwyd cymunedol yn ei olygu i chi, ac i ddysgu am eich profiad o fod yn rhan o brosiectau / mentrau bwyd cymunedol.

Nid ymgynghoriad ffurfiol mo hwn a bydd cyfleoedd pellach i ymgysylltu. Byddem yn ddiolchgar am eich mewnbwn trwy'r arolwg byr hwn. Ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/newyddion-digwyddiadau/newyddion/arolwg-strategaeth-bwyd-cymunedol-cymru-2022

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.