Kidwelly Town Council Logo
Menu

Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen y llythyr ynghylch yr ymgynghoriad.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld tudalennau'r Llywodraeth ynghylch yr ymgynghoriad.

Fe'ch gwahoddir i ymateb i'r ymgynghoriad hwn gan fod gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb yn eich barn. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ymateb erbyn 10 Ionawr 2023 i’r Blwch Post: Ymgynghoriad Etholiadau / Elections Consultation Elections.Consultation@gov.wales

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.