Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae troseddwyr yn defnyddio’r Gymraeg i geisio’ch twyllo hefyd

Mae troseddwyr yn defnyddio’r Gymraeg i geisio’ch twyllo hefyd...
• Mae pobl yn credu bod troseddwyr ond yn defnyddio Saesneg i geisio twyllo eraill.
• Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn adroddiadau am e-byst a galwadau ffôn yn Gymraeg gan droseddwyr sy’n ceisio cael arian gan bobl drwy dwyll neu eu cael nhw i dalu am wasanaethau.
• Cofiwch:
• Ni i fydd yr heddlu, neu eich banc, byth yn gofyn ichi dynnu arian neu ei drosglwyddo i gyfrif gwahanol.
• Ni fydd yr heddlu, neu eich banc, byth yn gofyn ichi ddatgelu eich cyfrinair bancio llawn neu eich rhif PIN.
• Peidiwch â chlicio ar ddolenni neu agor atodiadau mewn e-byst neu negeseuon testun annisgwyl neu amheus.
• Os bydd ffenestr naid yn ymddangos ar sgrin eich cyfrifiadur yn dweud wrthych fod angen ichi gysylltu â chwmni Microsoft, diffoddwch y peiriant ac arhoswch rai munudau cyn troi’r peiriant yn ôl ymlaen. Mae hynny fel arfer yn rhoi stop ar y ffenestri naid.
• Adroddwch am e-byst amheus drwy anfon e-bost at: report@phishing.gov.uk
• Medrwch adrodd am negeseuon testun amheus drwy anfon y neges wreiddiol at 7726 (sy’n sillafu ‘SPAM’ ar eich bysellfwrdd).

Twyll iaith Gymraeg

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.