Kidwelly Town Council Logo
Menu

Ymgynghoriad Asesiad Lleol o Lesiant Sir Gaerfyrddin

Fel rhan o ganllawiau'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Cyngor Sir Gâr yn ymgynghori a gofyn eich barn ynghylch yr Asesiad o Lesiant Lleol drafft. Bydd hyn yn eu helpu i ganfod eich barn a’u hysbysu o unrhyw syniadau neu awgrymiadau sydd gennych i’w helpu i ddatblygu Cynllun Llesiant newydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae manylion yr ymgynghoriad i’w gweld ar y wefan y Cyngor, gyda’r Asesiad drafft ar wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn llenwi'r arolwg ar-lein.

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.