Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Casgliadau sbwriel Cyngor Sir Gâr dros Ŵyl y Banc

Mae’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ŵyl Banc Diwrnod VE (dydd Gwener, 8 Mai), felly cofiwch roi eich gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eich diwrnod casglu arferol.
Atgoffir pobl i roi eu biniau allan y noson cynt gan y gall casgliadau ddigwydd yn gynharach na’r arfer oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19).
Dylech olchi'ch dwylo a diheintio'ch biniau/cadis a'r dolenni cyn ac ar ôl i chi gyffwrdd â nhw.
Cofiwch fod y rhan fwyaf o'ch gwastraff yn gallu cael ei ailgylchu yn eich bagiau glas neu'ch bin bwyd sy'n cael ei gasglu bob wythnos.

Ceir rhagor o wybodaeth os ddilynwch y ddolen hon.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.