Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cyngor Sir Gar - Dim newidiadau i gasgliadau sbwriel dros Ŵyl Banc Calan Mai

Er ein bod yn bwriadu casglu yn ôl yr arfer ddydd Llun gŵyl banc, efallai na fydd hyn yn bosibl ym mhobman a gallai newid ar fyr rybudd. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
Rhowch eich sbwriel mas cyn 6am ar eich diwrnod casglu arferol. Bydd gwastraff hylendid a gwastraff gardd hefyd yn cael eu casglu yn ôl yr arfer.
Ailgylchwch gymaint â phosibl a chofiwch dim mwy na thri bag du.
Mae'r canolfannau ailgylchu yn Nhrostre (Llanelli), Nant-y-caws (Caerfyrddin), Wernddu (Rhydaman), a Hendy-gwyn ar Daf i gyd ar agor ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc. I drefnu apwyntiad ewch i wefan y cyngor drwy ddilyn y ddolen hon.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.