Kidwelly Town Council Logo
Menu

Galw am dendrau ar gyfer Rheolaeth Canolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Rheolwyd Neuadd Gymunedol Cydweli gan ymddiriedolaeth elusennol ers y flwyddyn 2000. Corff gwirfoddol oedd yr ymddiriedolaeth a ddiddymwyd yn ddiweddar. Mae Cyngor Tref Cydweli a'r gymuned yn ddiolchgar i'r Ymddiriedolwyr am ei gwaith caled a'u hymroddiad dros y blynyddoedd.
Mae prydles yr adeilad wedi dychwelyd at Gyngor Tref Cydweli.
Nid yw Cyngor Tref Cydweli yn gallu rheoli'r Neuadd ac felly maent wedi penderfynu gwahodd tendrau i reoli'r Neuadd. Hoffai'r Cyngor Tref gynnig y cyfle i gymuned Cydweli gynnig tendr.
Gweler y dogfennau tendr ar wefan y Cyngor. Maent hefyd ar blatfform Sell 2 Wales.
Rhai i unrhyw fudiad sydd am gynnig tendr fod yn gorff cyfansoddiadol.
Os oes diddordeb gennych mewn gwneud cais, cysylltwch gyda Chyngor Tref Cydweli ar 01554 890203 am ragor o wybodaeth.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y dogfennau tendr ar dudalen Saesneg y Cyngor.


Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw Chwefror 28ain 2022.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.