Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hyfforddiant am ddim gyda phrosiect LIMITLESS

Hyfforddiant am ddim gyda phrosiect LIMITLESS

Mae cyllid ar gael gan brosiect LIMITLESS, sy'n ran o Threshold DAS (Cymorth i Ferched gynt) ar gyfer hyfforddiant am ddim.

Cynigir cyrsiau Dysgu dan arweiniad ar-lein.

Maent am ddim ar gyfer menywod mewn cyflogaeth sy'n byw neu'n gweithio yn Siroedd Caerfyrddin, Caerffili neu Blaenau Gwent (unrhyw un sy'n weithiwr llawrydd, ar gontract dim oriau neu gyflogaeth ran-amser/llawn-amser).

Mae cwrs Ymwybyddiaeth Trais Domestig Lefel 1 ar gael ar hyn o bryd - nid yw'n cymryd mwy na 10 awr i'w gwblhau. Gofynnwyd i Threshold DAS ddarparu'r hyfforddiant yma gan ddefnyddwyr eu gwasanaeth a phobl broffesiynol yn y gymuned. Cyflwynir tystysgrif mewnol Threshold DAS ar gyfer y rheiny sy'n cymryd rhan wedi iddynt gwblhau'r hyfforddiant. Mae modd achredu'r cwrs (drwy Agored Cymru) am ddim i aelodau'r prosiect LIMITLESS os ymgymerir gyda chymhwyster Lefel 2 hefyd.

 

Mae'r cyrsiau eraill sydd ar gael oll yn gymwysterau Lefel 2, sydd wedi eu Achredu gan Agored:-

 

  • Iechyd Meddwl a Straen
  • Diogelu
  • Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
  • Gwasanaeth Cwsmer
  • Gwirfoddoli a Chymuned a Chysylltu

 

Darperir deunyddiau hyfforddiant pan fyddwch yn cofrestru (cysylltwch gyda Threshold DAS am ragor o wybodaeth).

Cynigir cefnogaeth 1 i 1 (er nad yw'n orfodol) drwy ein rhaglen Dysgu dan arweiniad.

Gweler y taflenni cyhoeddusrwydd (Saesneg) am ragor o wybodaeth drwy ddilyn y dolenni:

Rhyddid o drais domestig

Ymwybyddiaeth amgylcheddol

Iechyd meddwl, llesiant a straen

Mae'r cyrsiau yn llawn hwyl ac yn addysgiadol iawn ac fe'u cwblheir yn llawn ar-lein.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.